V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Wonen

Nederlandse studenten willen graag met internationals samen wonen

Het onderzoeksverslag is hier te vinden.

VIDIUS is al 10 jaar betrokken in een samenwerkingsverband tussen vier verenigingen: BoKSxl, de huuderskoepel van SSH;  ESN-Utrecht, een internationale studentenvereniging; en sinds kort Buddy Go Dutch, ook een internationale studentenvereniging. Samen met VIDIUS zetten deze verenigingen zich in voor de huisvesting van de internationale student onder de naam International Student Housing Assistance (ISHA). De ISHA doet elk jaar een grootschalig onderzoek naar de huisvestingssituatie van internationale studenten.

In 2017 is daar een klein onderzoek aan gekoppeld, genaamd Een International In Huis? Dit betrof de kansen en barrieres voor het laten samenwonen van internationale studenten en Nederlandse studenten, vanuit het perspectief van woonwensen. Het onderzoeksverslag is hier te vinden.

Daarnaast zet VIDIUS jaarlijks ook andere onderzoeksopdrachten uit over studentenhuisvesting, over een divers scala aan onderwerpen.

Wonen in Utrecht

Natuurlijk wil je als student ook wonen in de stad waar je studeert. Utrecht is een van de mooiste, jongste en hoogst opgeleide steden van het land. Daarom is het niet raar dat er jaarlijks steeds meer studenten in de stad komen en blijven wonen. Op dit moment is ongeveer 20% van de inwoners van Utrecht student. Dit grote aantal studenten heeft geresulteerd in een groot tekort aan studentenwoningen. VIDIUS is van mening dat iedere student recht heeft op een kamer, dit is niet alleen in het voordeel van de student maar voor de hele stad. Een student brengt namelijk werkgelegenheid met zich mee. Daarom vinden wij het ontzettend zonde dat nog steeds ruim 5000 studenten opzoek zijn naar een studentenkamer in Utrecht. Utrecht loopt hier heel veel talent voor de toekomst mis. Een situatie die moet veranderen en gelukkig ook aan het veranderen is!

VIDIUS neemt initiatief

Afgelopen jaren is VIDIUS actief in Utrecht op het gebied van studentenhuisvesting. VIDIUS heeft meegedacht met zowel landelijke als lokale actieplannen. VIDIUS zit regelmatig aan tafel met de wethouder op het gebied van wonen en gemeenteraadsleden. Ook deelt VIDIUS haar kennis met ontwikkelaars van studentenkamers.

Helaas zorgt het tekort aan studentenwoningen voor een onredelijke hoge huurprijs voor studentenkamers. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de Utrechtse studenten gemiddeld 100 euro teveel huur per maand betaalt. Vandaar dat VIDIUS in samenwerking met studentenhuisvester SSH het Huurteam-Utrecht in het leven heeft geroepen. Om studenten te informeren over haar rechten, heeft VIDIUS normalehuur.nl ontwikkeld. Op deze website kun je door middel van een puntencheck uitzoeken of jij niet te veel huur betaalt.