V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Rechtshulp

Problemen met je huisbaas? Betaal je een te hoge huur? Ruzie met je werkgever? Ben je het niet eens met de examencommissie? Bij dit soort problemen en talrijke andere juridische kwesties kan VIDIUS Rechtshulp je gratis helpen. Je krijgt gegarandeerd binnen één week antwoord.

Telefoon: 030 – 253 22 53
E-mail: rechtshulp@vidius.nl

Een enthousiast team van rechtenstudenten staat klaar om jou te vertellen hoe het zit met jouw rechten als student. Met korte vragen kun je VIDIUS Rechtshulp tijdens openingstijden bellen. Mocht je een meer ingewikkelde vraag hebben, stuur dan een e-mail. Het kan zijn dat een van onze juridisch adviseurs jou belt om een afspraak te maken. Vermeld daarom altijd je telefoonnummer in je mail.

Met alle juridische vragen en problemen kun je gratis terecht bij VIDIUS Rechtshulp. Rechtsgebieden waar VIDIUS je mee kan helpen zijn onder andere huurrecht, arbeidsrecht, onderwijsrecht en problemen met DUO. Wanneer je op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht of Universiteit Utrecht tegen zaken aanloopt, kunnen onze adviseurs jou ook verder helpen. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de gang van zaken binnen het onderwijs dat jij volgt, neem dan snel contact op!

Ten slotte kunnen ook studenten- en studieverenigingen bij ons terecht voor allerhande juridische vraagstukken en problemen.

Aarzel niet want je hebt recht op meer dan je denkt!

Openingstijden

Ma: 15:00 – 17:00 uur
Di: 15:00 – 17:00 uur
Wo: 15:00 – 17:00 uur
Do: 15:00 – 17:00 uur
Vr:  15:00 – 17:00 uur

Wij zijn gesloten op regulieren feestdagen en vanaf 1 juli tot en met 1 september.

Contact

VIDIUS Rechtshulp
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht

Disclaimer

VIDIUS Rechtshulp is een studentenorganisatie die op geen enkele manier aansprakelijk is voor de gevolgen van de gegeven adviezen, bezwaar- of beroepschriften of dagvaardingen.

 

Legal assistance

Problems with your landlord? Are you paying too much rent? Dispute with your employer? Disagree with the Board of Examiners? With these and numerous other legal problems, VIDUS Legal Assistance can help you free of charge. You’re guaranteed to get a response within one week.

An enthusiastic team of law students is on hand to tell you all about your legal rights as a student. If you just have a quick question, you can always give VIDIUS Legal Assistance a call during opening hours. If you have a more complicated question, it’s better to send an email. One of our legal advisers may get in touch with you to schedule an appointment. So always make sure that you include your phone number in your email.

VIDIUS Legal Assistance is here to help you, free of charge, with all your legal questions and problems. VIDIUS can assist you in the following legal areas: tenancy law, employment law, education law and issues with DUO. If you run into problems at HU University of Applied Sciences Utrecht, HKU University of the Arts Utrecht or Utrecht University, our advisors are here to help you. For example, if you disagree with the procedures in your degree programme, contact us as soon as possible.

Finally, we are also available to help student and study societies with all types of legal issues.

So don’t hesitate to get in touch; you have more rights than you think!

Opening hours

Ma: 15:00 – 17:00 uur
Di: 15:00 – 17:00 uur
Wo: 15:00 – 17:00 uur
Do: 15:00 – 17:00 uur
Vr:  15:00 – 17:00 uur

We are closed on regulaire holidays and from 1 Juli  untill 1 Septembre .

Contact

VIDIUS Rechtshulp
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht

Phone: 030 – 253 22 53
E-mail: rechtshulp@vidius.nl

Disclaimer

VIDIUS Legal Assistance is a student organisation which is in no way liable for the consequences of any advice given, objections or appeals, or summons.