V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studenten betalen de rekening voor falend beleid op hoger onderwijs

Wist jij dat je al jaren te veel collegegeld betaalt? In 2009 is besloten om het collegegeld bovenop de inflatie structureel te verhogen met een bedrag van €22,-  per jaar. Dat lijkt misschien niet veel, maar aankomend collegejaar betalen studenten ten opzichte van 2009 €441,- meer. Dit heeft ertoe geleid dat jij komend collegejaar 2017 €2006,- aan collegegeld moet betalen!

Oke, maar waar gaat al dat extra geld dan heen?

Het extra collegegeld wat de ruim 700.000 studenten in Nederland nu betalen zou geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. Dit zou dus gaan om meer dan €15.400.000 per jaar. Het grote probleem is dat niemand weet waar het geld aan is uitgegeven. Zelfs het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft geen idee. Een deel van het geld is naar het ‘actieplan leerkracht’ gegaan, dat ervoor moest zorgen dat de salarissen van leerkrachten omhoog zouden gaan. Op zich een mooie ontwikkeling, behalve dat dit actieplan alleen de docenten in het basis- en voortgezet onderwijs betrof. Juist studenten, die hiervoor betaalden, hebben niets van deze investering teruggezien. Daarbij is ook nog gebleken dat docenten er niet eens van geprofiteerd hebben, aangezien de nullijn voor ambtenaren heeft voorkomen dat de salarissen daadwerkelijk zijn gestegen.

Vervolgens werd in 2014 de basisbeurs afgeschaft. Het plan werd gepresenteerd als investering in het hoger onderwijs, maar was feitelijk een bezuinigingsoperatie. Wel werd er een belofte gedaan: de opbrengst van het afschaffen van de basisbeurs zou uitsluitend worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. VIDIUS is dan ook zeer verontwaardigd over het vorige week uitgebrachte rapport van de Evaluatiecommissie prestatiebekostiging van het hoger onderwijs. Deze commissie stelt namelijk dat de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs ook besteed mogen worden aan valorisatie. Valorisatie is het benutten van kennis, via enerzijds maatschappelijke doeleinden (kennis delen met een breed publiek, bijvoorbeeld op televisie) en anderzijds economische doeleinden (het opzetten van startups en het verkrijgen van patenten) (bron: VSNU). Dit zou ertoe leiden dat er minder geld overblijft om te investeren in docenten, kleinere klassen, digitalisering en andere factoren die bijdragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit. Het advies van de Evaluatiecommissie gaat dus lijnrecht tegen de eerder gemaakte belofte in.

Dus studenten betalen steeds meer maar dit geld komt niet bij het hoger onderwijs terecht?

Het is een terugkerend patroon. De overheid dwingt keer op keer een hogere financiële bijdrage van studenten af, met de belofte dat de studenten hiervan zullen profiteren. Telkens blijkt echter dat dit niet het geval is. Zo was het ‘actieplan leerkracht’ maar tot 2011 van kracht. Waar is die ruim €15.400.000 per jaar sinds 2011 dan aan besteed? Een ding is zeker, het is niet teruggevloeid in het hoger onderwijs. En als het aan de Evaluatiecommissie prestatiebekostiging ligt, worden de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs besteed aan het opzetten van start-ups in plaats van onderwijskwaliteit.

De student betaalt dus steeds meer aan de overheid voor onderwijs. Je zou dan ook verwachten dat de overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs flink zijn toegenomen, maar niets is minder waar. Vanaf 2000 tot 2015 is de studentenpopulatie met 57% gegroeid. De rijksbijdrage is daarentegen maar met 14% verhoogd. Dit heeft ertoe geleid dat er per student 27% minder budget is (van rijksbijdrage in 2000: 19.500 naar 14.300 in 2015) (Bron: VSNU). Dat is 27% minder dat besteed kan worden aan goed onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van nieuwe kennis. En dat terwijl Nederland pretendeert een kenniseconomie te zijn.

Nu is het genoeg!

Telkens weer draaien studenten op voor de rekening, en worden beloftes niet nagekomen. Het wordt tijd dat wij ons laten horen naar de politiek! Ben jij ook klaar met het betalen voor falend onderwijsbeleid? Teken dan hier de petitie voor minder onrechtvaardig collegegeld, meer overheidsinvesteringen in onderwijs en het eindelijk eens nakomen van beloftes. Wij hebben deze petitie al ondertekend, nu jij nog! Wil je meer doen?