V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Medezeggenschap

VIDIUS faciliteert een aantal medezeggenschapsoverleggen, zoals het College van Utrechtse Assessoren en de FAculteitsRAden Overleggen. Daarnaast vormt zij een koepel voor de medezeggenschap binnen de Universiteit Utrecht en biedt ze studentmedezeggenschappers van de Hogeschool Utrecht en Hogeschool van de Kunsten Utrecht ondersteuning en kennis waar nodig.

Ben jij medezeggenschapper en heb je hulp nodig bij het schrijven van je nota of advies, het vinden van informatie in de WHW of OER, heb je andere vragen of ben je op zoek naar een training voor jouw commissie of raad? Neem contact op met Rens. Lees hieronder meer over hoe de medezeggenschap van het onderwijs in Utrecht opgedeeld is en welke rol VIDIUS hierin vervult.
Ook dit jaar is er weer een campagne om studenten te wijzigen op hun rechten binnen het Hoger Onderwijs. Meer informatie vindt je hier, bij ‘Ben jij #OERdom?’ of op de website www.benjijoerdom.nl.

Hogeschool Utrecht

Centrale Raad en Faculteitsraden

De Hogeschool kent een Hogeschoolraad. Hier zitten studenten en medewerkers in die het College van Bestuur van de HU adviseren en het beleid van de Hogeschool Utrecht controleren. Ook kent elke instituut een Instituutsraad (IR) die directie van de desbetreffende instituut controleert en adviseert. VIDIUS onderhoudt contact met de HSR en staat klaar wanneer ondersteuning gewenst is.

Opleidingscommissies
Tot slot kent ook elke opleiding of groep van opleidingen van de HU een (Gemeenschappelijke) Opleidingscommissie ((G)OC).Voor meer informatie over de HSR, IR en (G)OC’s van de HU kun je contact opnemen met team studenparticipatie.

Vereniging MUST
Vereniging MUST is een vereniging die zich inzet om de medezeggenschap op de Hogeschool te bevorderen en versterken. De vereniging heeft een eigen fractie in de HSR, maar organiseert ook activiteiten en trainingen voor alle medezeggenschappers van de HU. Klik hier voor meer informatie.

Universiteit Utrecht

Centrale Raad en Faculteitsraden

De Universiteit kent een universiteitsbrede medezeggenschapsraad, ofwel de Universiteitsraad. Hier zitten studenten in die het College van Bestuur van de UU adviseren en controleren over universiteitsbreed beleid. Contact met de U-raad gaat via info@studentenuraad.uu.nl of klik hier voor de website.  Elke faculteit kent een Faculteitsraad, die het bestuur van de desbetreffende faculteit controleert en adviseert. Je kunt de contactgegevens van elke Faculteitsraad hier vinden. VIDIUS heeft frequent contact met de studentgeleding van de U-raad en werkt samen waar nodig.

VUUR
VUUR staat voor Verenigde Utrechtse U-raders. De vereniging is opgericht in 2006 om tot een betere kandidatenlijst te komen voor de Universiteitsraadverkiezingen. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een actieve vereniging met een jaarlijks wisselend bestuur. In 2015 is VUUR gefuseerd met Lijst Helder. Ook organiseert VUUR allerlei activiteiten voor haar leden. Klik hier voor meer informatie. 

PvdUS
De Partij voor de Utrechtse Student is een partij voor en door actieve studenten. Sinds 2007 zetten zij zich in om in de Universiteitsraad de belangen te behartigen van de student die zich naast de studie wil ontplooien in de breedste zin van het woord. Klik hier voor meer informatie.

Faculteitsraadsoverleg
Het FaRaO staat voor Faculteitsraden Overleg, een vergadering tussen de studenten van de verschillende faculteitsraden van de UU. VIDIUS verzorgt voor de Faculteitsraden een vergaderruimte, koffie en thee en een onafhankelijke voorzitter en notulist uit het VIDIUS bestuur.Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om gezamenlijke vraagstukken te behandelen, zoals begrotingen of de OER, maar ook om vragen aan elkaar te stellen en ideeën in te brengen. Zo krijgen Faculteitsraden de kans om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook kan VIDIUS tijdens de FaRaO’s een update geven over de landelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs. Om de informatie-uitwisseling ten volle te benutten zijn er ook twee leden van de Universiteitsraad aanwezig tijdens de FaRaO’s.

College van Utrechtse Assessoren
Het College van Utrechtse Assessoren (CvUA) is een vergadering tussen de studentbestuursleden van de verschillende faculteitsbesturen van de UU. VIDIUS verzorgt voor studentassessoren een vergaderruimte, koffie en thee en een onafhankelijke voorzitter en notulist uit het VIDIUS bestuur. Ook zorgen wij voor de agenda door bij elke studentassessor informatie in te winnen over spelende zaken en/of vraagstukken. Zo krijgen studentassessoren de kans om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook kan VIDIUS tijdens de CvUA-overleggen een update geven over de landelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs. Om de informatie-uitwisseling ten volle te benutten zijn er ook leden van de Universiteitsraad (U-raad) aanwezig tijdens CvUA-overleggen.