V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studieverenigingen

Veel opleidingen in Utrecht hebben een eigen studievereniging. Deze studieverenigingen organiseren zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten voor haar leden en geven ze vaak ook kortingen op studiematerialen en boeken. Door lid te worden van een studievereniging leer je op een gemakkelijke manier veel medestudenten kennen en doe je nuttige ervaring op tijdens je studie. Door actief te worden in commissies kun je bijvoorbeeld reizen, feesten en excursies organiseren, meeschrijven aan een almanak of het verenigingsblad of opkomen voor de belangen van jouw medestudenten. Als studievereniging kan je altijd lid van VIDIUS worden, hiervoor kan je naar deze pagina.

Om de belangen van de studieverenigingen op de instelling goed te kunnen behartigen hebben we de VIDIUS Studieverenigingenraad (SVR). De VIDIUS SVR behartigt de belangen van alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht. Het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) doet dit voor de studieverenigingen van de HU. Voor hun site klik je hier.


VIDIUS Studieverenigingenraad (SVR)
De SVR is een afkorting voor Studieverenigingenraad en een onafhankelijk orgaan van VIDIUS studenentunie. De SVR is dè belangenbehartiger van alle studie- en faculteitsverenigingen van de Universiteit Utrecht en richt zich op zaken waar alle verenigingen mee te maken hebben. In  de SVR nemen zeven bestuursleden plaats als vertegenwoordigers van elke faculteit van de Universiteit Utrecht en zij zullen tweewekelijks vergaderen over gemeenschappelijke zaken voor verenigingen. De SVR werkt met een kalenderjaarbeleid waarin opgesteld wordt waar de SVR zich dat jaar op zal focussen. Heb je vragen aan de VIDIUS Studieverenigingenraad? Neem contact op of kom eens naar een SVO!


Studie Verenigingen Overleg (SVO)
De SVO is de afkorting voor het Studieverenigingenoverleg. Dit overleg wordt georganiseerd door de SVR en vindt ongeveer 2 tot 4 keer per jaar plaats. Dit is het moment waarop er ideeën gepeild worden, updates gegeven kunnen worden , discussies plaatsvinden en onderling om advies gevraagd kan worden . Bij dit overleg zijn de besturen van alle studie- en faculteitsverenigingen gelieerd aan de Universiteit Utrecht uitgenodigd.

Boekenoverleg
VIDIUS organiseert een boekenoverleg, een overleg tussen boekencommissarissen van studieverenigingen van de UU. De leden van dit overleg bespreken de gang van zaken rond de boekverkoop. Voor meer informatie over dit boekenoverleg of andere zaken rond studieverenigingen kun je contact opnemen met Lennart.

Studieverenigingen
In Utrecht zijn er tal van studieverenigingen die verspreid zijn over de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Hieronder vind je een lijst met alle studieverenigingen. Door te klikken op de naam beland je op hun lijst en kan je meer informatie over de vereniging vinden.

Cluster Studie – UU

Bètawetenschappen

Diergeneeskunde

Geesteswetenschappen

 • Media en Cultuur: AKT
 • Engelse taal en cultuur: Albion
 • Taal- en Cultuurstudies: Alias
 • Kunstgeschiedenis: Stichting Art
 • Liberal Arts and Sciences: Atlas
 • Nederlands: Awater
 • Communicatie- en informatiewetenschappen: SV Contact
 • Wijsbegeerte: FUF
 • Muziekwetenschap: Hucbald
 • Cognitieve kunstmatige intelligentie: Incognito
 • Geschiedenis: UHSK
 • Spaanse Taal & Cultuur: Adelante
 • Religiewetenschappen: Aladdin
 • Keltische talen en cultuur: Asterix
 • Duitse taal en cultuur: Aufschwung
 • Taalwetenschap: Babel 
 • Franse taal en cultuur: Cercle
 • Conflict Studies and Human Rights:CS Ubuntu 
 • Literatuurwetenschap: Euphorion
 • Humanities Honours Programme: SV Eureka

Geneeskunde

Geowetenschappen

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Sociale Wetenschappen

University College Utrecht

 

Studieverenigingen HU