V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Geschiedenis

VIDIUS studentenunie is in juni 2011 ontstaan uit een fusie tussen drie organisaties, stichting Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU), LinQ en USF Studentenbelangen. OOFU was de belangenbehartiger van alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, LinQ was een orgaan dat de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht ondersteunde en USF Studentenbelangen was de studentenvakbond voor alle studenten van de Hogeschool en de Universiteit Utrecht. Kort gezegd; alle drie organisaties die elk op een eigen manier werkten in en voor het belang van studenten en studentorganisaties in Utrecht.

Vanaf september 2010 waren de toenmalige besturen van die organisaties met elkaar in gesprek over een nauwere samenwerking. Dit overleg heeft bij de drie organisaties geleid tot de wens voor verregaande integratie en daarom hebben zij in december 2010 een regiegroep ingesteld, die de mogelijkheden tot fuseren onderzocht heeft.

Uiteindelijk is op 15 juni 2011 besloten door de Algemene Ledenvergadering van USF Studentenbelangen om over te gaan tot een economische fusie met als resultaat: VIDIUS studentenunie.