VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Commissie Onderwijs

VIDIUS vindt dat iedere student de mogelijkheid moet hebben om zich te ontplooien als individu. Hiervoor hebben studenten recht op het allerbeste onderwijs. Helaas laat het Utrechtse onderwijs nog op veel plekken te wensen over. Te vaak wordt er niet naar studenten in de medezeggenschap geluisterd of worden de collegegelden onredelijk verhoogd.

Als commissielid bij VIDIUS studentenunie krijg je de kans om te strijden voor de belangen van alle 65.000 studenten in Utrecht. Van verhoging van het collegegeld tot de gevolgen van het leenstelsel binnen Utrecht. Alles moet onderzocht en in kaart gebracht worden, besproken en uiteindelijk bevochten worden om het onderwijs en het leven in Utrecht het allerbeste tot haar recht te laten komen.

We willen enthousiaste studenten die zich hard willen maken voor de belangen van de Utrechtse student de kans geven om dit te doen met VIDIUS en haar contacten bij de gemeente, andere belangenorganisaties en de onderwijsinstellingen. De manier waarop dit moet gebeuren ligt geheel in de handen van de coördinatoren en hun commissies. Hierdoor legetimiseren wij onze positie als belangenbehartiger én geven we iets terug aan alle studenten en niet alleen aan de lidverenigingen. Het moet namelijk een tweeledige constructie worden. Niet alleen zetten de commissies projecten op en dragen zij zo bij aan Utrecht als studentenstad, maar zij zullen ook trainingen volgen en mee kunnen naar landelijke en regionale overleggen. Je kan op persoonlijke titel of als verenigingslid meedenken en zo je netwerk alleen maar vergroten. Ook schrijft de Commissie Onderwijs opinie-artikelen  over het Utrechtse onderwijs en krijgt zij de vrijheid om educatieve projecten te organiseren, zoals een onderwijssymposium.

Ben jij een Utrechtse student met een mening en wil je jezelf ontwikkelen op meerdere vlakken buiten je studie? Sluit je dan aan bij de Commissie Onderwijs! Stuur hiervoor een e-mail naar bestuur@vidius.nl.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief