VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Student onderzoeker ISHA

BETAALDE VACATURE: STUDENT ONDERZOEKER

*for english see below*

Stichting International Student Housing Assistance Utrecht (ISHA), gerund door ESN, BuddyGoDutch, BoKS en VIDIUS, is op zoek naar een student onderzoeker om haar jaarlijkse rapport te schrijven over de woonervaring van internationale studenten in Utrecht. Er wordt in december en juni een enquête verspreid onder internationale studenten over hoe zij het wonen in Utrecht hebben ervaren. We zoeken iemand die tegen een vaste vergoeding de gegevens van deze enquête kan analyseren en uitwerken in een rapport.

 

De opdracht

Concreet vragen we je om analyses te maken van bestaande onderzoeksdata die verzameld is met behulp van enquêtes. Hiermee draag je bij aan het in kaart brengen van de woonbehoeftes van internationale studenten in Utrecht. Vervolgens verwerk je de onderzoeksresultaten tot een rapport. Het rapport moet af zijn voor het einde van augustus. De exacte eisen van het rapport wordt nader besproken als de opdracht aan jou is toegewezen. Indien de resultaten geanalyseerd en verwerkt zijn tot een rapport zal jij de belangrijkste resultaten aan ons presenteren.

 

Jouw profiel

Wij zijn op zoek naar een master student of iemand met een afgeronde WO-opleiding met veel ervaring met dataverwerking van kwantitatief onderzoek. Daarnaast heb jij als junior onderzoeker relevante werkervaring in onderzoek doen voor dergelijke opdrachtgevers. Je bent analytisch sterk en een specialist op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Daarnaast vind jij het leuk om verbanden te leggen tussen verschillende onderzoeksresultaten en uitdagend om nieuwe inzichten te kunnen genereren. Interesse in de woonproblematiek die internationale studenten ervaren in Utrecht is een grote pré. 

 

Wat wij bieden

Je zal de opdracht uitvoeren voor een enthousiast bestuur bestaande uit vier studenten. De hoogte van de vergoeding wordt in overleg bepaald afhankelijk van je ervaring en de verwachte aantal uren dat je nodig zal hebben.

 

Solliciteren

Ben jij enthousiast geworden over deze opdracht als student onderzoeker en beschik jij over de genoemde eisen dan zijn wij op zoek naar jou! Mail jouw CV en korte motivatie voor 1 juni naar info@ishau.nl. Indien jij nog vragen hebt over deze vacature dan kan je altijd contact opnemen met ons per mail (info@ishau.nl). Tevens kun je ook kijken op http://www.ishau.nl/ voor meer informatie over ISHA. Een voorbeeld van het onderzoeksverslag van de afgelopen jaren is te vinden via http://www.ishau.nl/reports/. Dit kan je een concreter beeld geven wat wij van jou als student onderzoeker verwachten.

 

 

PAID VACANCY: STUDENT RESEARCHER

The foundation International Student Housing Assistance Utrecht (ISHA), run by the associations ESN, BuddyGoDutch, BoKS and VIDIUS, is looking for a student researcher to write their annual report on the living experience of international students in Utrecht. Yearly in December and June, ISHA sends out a survey under the international students asking how they have experienced living in Utrecht. We are looking for somebody who, for a fixed compensation, can analyze and summarize the results from this survey.  

 

The assignment

Specifically, we ask you to analyze the collected research data that is obtained through the surveys of the past years. By doing this, you contribute in bringing the housing needs of the international students in Utrecht to light. Subsequently, we ask you to summarize these results into a report. The report should be finished before the end of August. The specific requirements for the report will be discussed further if you are chosen for the assignment. Once the results have been analyzed and processed into a report, you will present the most important and relevant results to us.

 

Your profile

We are looking for a masters student or somebody with a completed university education (bachelors diploma) with a lot of experience in data processing of quantitative research. In addition, as a junior researcher you have relevant work experience in conducting research for such clients. You are analytically strong and a specialist in the field of both quantitative and qualitative research. You also enjoy making connections between different research results and like the challenge of generating new insights. Interest in the housing problems experienced by international students in Utrecht is a great advantage.

 

What we offer

You will carry out the assignment for an enthusiastic board consisting of four students. The amount of the compensation is determined in consultation depending on your experience and the expected number of hours that you will need.

 

Applying

Have you become enthusiastic about this assignment as a student researcher and do you have the stated requirements, then we are looking for you! Mail your resume and a short motivation before the first of June to info@ishau.nl. If you have any questions about this vacancy, you can always contact us by email (info@ishau.nl). You can also visit http://www.ishau.nl/ for more information about ISHA. An example of the research report of previous years can be found at http://www.ishau.nl/reports/. This can give you a more concrete idea of ​​what we expect from you as a student researcher.

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief