VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

USP Student Council

De Utrecht Science Park Student Council is een samenwerkingsverband tussen verschillende belanghebbende partijen op de Uithof. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door VIDIUS. De personen die aanschuiven zijn afgevaardigden van de Universiteitsraad Utrecht, Hogeschoolraad Utrecht, BOKSxl (koepel van woonbesturen), Sportraad, Stichting Utrecht Science Park, ESN Utrecht en de woonbesturen van Cambridgelaan; Casa Confetti, Johanna en Bisschoppen. De Council is voortdurend bezig met manieren bedenken om de leefbaarheid van studenten die wonen en/of studeren op de Uithof te verbeteren.

De USP Council staat onder andere in contact met de ondernemer van de SPAR om te kijken hoe de SPAR beter kan aansluiten op de behoeftes van de student. In 2017 is door de council een campusvisie geschreven waarin er wordt gepleit voor de verbetering van de leefbaarheid en leefomgeving op het Utrecht Science Park. Bijgevoegd vindt u het document met concrete aanwijzingen.

De eerste versie van de campusvisie van de universiteit is inmiddels gepresenteerd en in 2018 wordt het visiedocument volledig afgerond. De campusvisie van de USP Council is goed meegenomen in de campusvisie van de Universiteit. Veel segmenten komen terug of zijn letterlijk overgenomen. De council is aanwezig bij verschillende openbare vergaderingen om inspraak te leveren op het bouwbeleid van de universiteit. De onderwijsinstellingen willen uiteindelijk naar een zogenaamde '24/7-lifestyle' op de Uithof met genoeg plek voor voorzieningen, recreatie, sport en gezelligheid. De USP Council gaat hierin voorstellen doen en zelf initiatief nemen om dit te bewerkstelligen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief