VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Vacature animatiefilmpje ISHA Utrecht

*For English see below*

ISHA Utrecht is op zoek naar iemand die een animatiefilmpje kan maken!

ISHA Utrecht is een stichting die de rechten van internationale studenten in Utrecht beschermt. Onze doelen zijn om de huisvesting condities van ‘short stayers’ te verbeteren, alle vragen van internationale studenten op het gebied van huisvesting te beantwoorden en om de huurrechten van internationals te vertegenwoordigen.

In de animatievideo moeten een aantal zaken aan bod komen: 

  • Op een laagdrempelige manier uitleggen wat ISHA Utrecht doet en wat ISHA aanbiedt. 
  • Hoe de huisvestingssituatie is voor internationale studenten in Utrecht. 
  • Tips voor het zoeken van een kamer als international in Utrecht. 
  • Instanties waar je terecht kan voor problemen met huren. 

De stijl van de animatie staat nog open. Dit zijn twee voorbeelden van soortgelijke video’s die als inspiratie kunnen dienen: 

Daarnaast zou het fijn zijn als je ook de voice over van het filmpje kan verzorgen. De taal van het filmpje wordt in het Engels. Het inspreken van de voice-over is echter geen vereiste. 

De video moet klaar zijn voor de zomervakantie, dus voor juli 2021. 

Tegenover het maken van de video staat een vergoeding van €200. 

 

Lijkt het je leuk om dit project op te pakken? Stuur dan een mailtje naar info@ishau.nl

 

Zie ook de website van ISHA Utrecht voor meer informatie over de stichting: http://www.ishau.nl/

 

*English*

ISHA Utrecht is looking for someone who can make an animation video!

ISHA Utrecht is a foundation that protects the rights of international students in Utrecht. Our goals are to improve the housing conditions of “short stayers”, to answer all questions from international students in the field of housing and to represent the rental rights of internationals.

A number of things must be addressed in the animation video:

  • It needs to explain what ISHA Utrecht does and what ISHA offers in an accessible way.
  • What the housing situation is like for international students in Utrecht.
  • Tips for looking for a room as an international in Utrecht.
  • Bodies you can go to if you have problems with renting.

The style of the animation is still open. These are two examples of similar videos that can serve as inspiration:

In addition, it would be nice if you could also provide the voice over for the video. The language of the movie will be in English. However, recording the voice-over is not required.

The video must be ready before the summer holidays, so before July 2021.

There is a fee of € 200 for making the video.

 

Would you like to tackle this project? Send an email to info@ishau.nl!

 

Take a look at the ISHA Utrecht website for more information about the foundation: http://www.ishau.nl/

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief