VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Over VIDIUS

(FOR ENGLISH SEE BELOW!)

Visie Utrecht de ideale studentenstad

De visie van VIDIUS, met als titel “De Ideale Studentenstad”, geeft het beeld weer van de ideale situatie voor studenten in Utrecht volgens VIDIUS en haar leden. Jullie worden meegenomen door het gedachtegoed en het streven van VIDIUS als belangenbehartiger, als organisatie en als centraal baken voor de student in Utrecht. De visie van VIDIUS is een stuk dat moet dienen als een ‘handvat’ of leidraad voor de verschillende besturen die VIDIUS door de jaren heen zal kennen. Het stuk is geschreven in het kader van het eerste lustrum in 2016. De visie is hier te vinden!

VIDIUS studentenunie organiseert inzet van kennis en betrokkenheid van studenten om rechtvaardige verhoudingen te bereiken voor ons, de student, bij onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en dienstverleners. In het bijzonder gaan wij voor het realiseren van zelfredzaamheid op het gebied van leven en studeren in Utrecht. Wij hopen dat de visie van VIDIUS u een beter beeld geeft van waar VIDIUS voor staat en waarom we doen wat we doen.


Beleidsplan 2017

Elk bestuur schrijft een eigen beleidsplan in het kader van de Visie, waarin prioriteiten en onderwerpen worden aangekaart die dat jaar belangrijk zijn. Zo zal elk VIDIUS jaar een eigen thema hebben. Het huidige beleidsplan, “VIDIUS in volle vaart”, is hier te vinden.


Statuten en Huishoudelijk reglement VIDIUS

Deze documenten zijn inzichtelijk voor leden en lidorganisaties, en op te vragen bij het bestuur. Stuur een e-mail naar lennart@vidius voor deze stukken!


LSVb

De belangen van de Utrechtse student worden landelijk vertegenwoordigd door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De LSVb is de belangenbehartiger voor meer dan een half miljoen studenten in Nederland. Zij overlegt met het onderwijsveld, de politiek en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Lid worden

Zowel personen als verenigingen kunnen lid worden van VIDIUS. Ondersteun jij als persoon de visie die VIDIUS uitdraagt en draag jij de vereniging een warm hart toe? Een lidmaatschap kost slechts €12,50 per jaar. Klik hier voor het aanmeldformulier voor personen. Verenigingen kunnen profiteren van de verschillende diensten die VIDIUS aanbiedt. Zo deelt VIDIUS subsidies uit aan lidverenigingen om hun initiatieven te ondersteunen. Ook biedt VIDIUS trainingen aan studentbesturen tijdens de jaarlijkse besturendagen en medezeggenschapsdagen. Klik hier voor het aanmeldformulier voor verenigingen. Meer weten over het lidmaatschap? Mail dan Lennart van Wageningen, secretaris van VIDIUS, op lennart@vidius.nl.


Meedoen

Heb jij zelf ook een sterke mening over wat er goed en goed fout loopt in Utrecht? Doe dan mee en maak Utrecht nog mooier! VIDIUS is altijd op zoek naar innovatieve studenten. Sluit je aan bij de Commissie Stad of Commissie Onderwijs. Denk mee met de Utrechtse politiek of ga in gesprek met alle studieverenigingen die Utrecht rijk is. We horen graag wat jij als student wilt! Klik hier om met ons in contact te komen of stuur een e-mail naar lennart@vidius.nl.

 

About VIDIUS

Vision: Utrecht, the ideal student city

VIDIUS’s vision, entitled “The Ideal Student City”, presents the ideal situation for students in Utrecht according to VIDIUS and its members. The document outlines VIDIUS’s philosophy and objectives as an advocate of interests, an organisation and beacon for the students of Utrecht. VIDIUS’s vision serves as a ‘tool’ or guide for the various boards that have become acquainted with VIDIUS over the years. The document was written to commemorate the fifth anniversary in 2016.
The vision document (only in Dutch) can be found here!

The VIDIUS students’ union makes efficient and effective use of the knowledge at its disposal and stimulates student involvement to achieve equitable relationships for us, the students, with educational institutions, government bodies and service providers. In particular, we strive to give students the tools and support they need to improve their self-reliance in both life in general and throughout their studies in Utrecht. We hope that VIDIUS’s vision will give you a better idea of what VIDIUS stands for and why we do what we do.

 

Do you want more information about VIDIUS studentunion? Call us! or send us an email on:

Phone: 030-253 6251
E-mail: info@vidius.nl

Maildelivery- and visitingadres:
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht

Openings hours:

Monday untill Friday from 9.00 a.m. untill 5.00 p.m.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief