V1DIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

De grote vraag: Voel jij je OERdom?

Of beter gezegd: voel jij je ook wel eens OERdom door de wirwar aan regels, rechten en plichten op jouw opleiding?

VIDIUS werkt mee aan de OERdom campagne om studenten op de hoogte te krijgen van hun OER! Check hier het filmpje van de campagne:

Weet jij wanneer je studiepunten vervallen? Hoe je een extra tentamen kans krijgt? Of je bindend studieadvies wel terecht is? Nee, voel je niet dom! Het is ook vaak onduidelijk, daarom willen wij jou als graag helpen om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten op je opleiding.

Veel studenten weten namelijk niet goed wat ze wel en niet mogen, maar ook niet waar ze wel en geen recht op hebben. Ken jij de OER en weet jij hem wel te vinden? De wat? Ook nooit van gehoord? Dan moet je toch echt even verder lezen, want op deze pagina leggen we je uit wat de OER is en waarom het zo belangrijk is dat jij weet op welke momenten je hem zou kunnen gebruiken en waar je hem dan kunt vinden. Help jezelf en je medestudenten van het kastje-naar-de-muur-gestuurd-worden-gevoel af – en dat in een paar minuten!

Om het je te vergemakkelijken hebben we de belangrijkste dingen die je moet weten voor je op een rijtje gezet:
–       Wat is de OER en waarom is het zo belangrijk?
–       Waar vind ik mijn OER?
–       Hoe ziet de OER eruit?
–       Wat vind je sowieso in de OER?
–       Hoe wordt de OER vastgesteld?
–       Help! Ik snap niets van mijn OER!

Wat is de OER en waarom is ze zo belangrijk?
De OER is de Onderwijs- en Examenregeling. Elke instelling heeft een OER en ook iedere opleiding heeft nog een specifieke OER. Deze opleidingsspecifieke OER wordt binnen het HBO soms ook de studiegids genoemd. Het hebben van een OER is verplicht en de opleidingscommissie van jouw opleiding ziet er op toe dat al jouw rechten en plichten hier netjes in verwoord staan. Het is een dik document en is vaak  onbekend. Niemand kent dit  hele document uit zijn hoofd , de Nederlandse grondwet heb je immers vast ook nooit uit je hoofd geleerd. Toch is het belangrijk dat je weet van het bestaan ervan en wat je rechten zijn. Kort gezegd staan in de OER alle regels omtrent tentamens, de beoordeling van tentamens, verslagen en projecten, de inhoud van jouw opleiding, de plichten van de Examencommissie en nog veel meer. Soms loop je tegen problemen aan na het maken van een tentamen en weet je niet waar je moet zijn en wat je rechten je hebt. Het antwoord is vaak te vinden in de OER, maar dat moet je dus wel even weten. Nu voel je je vast al wat minder OERdom – maar deze pagina is er om je nog verder op weg te helpen!

Waar vind ik mijn OER?
Studeer je aan de Hogeschool Utrecht? De OER van deze instelling is hier te downloaden:

Onderwijs en Examenregeling Bacheloropleidingen 2016-2017

Studeer je aan de Marnix Academie? De OER van deze instelling is hier te downloaden:

Onderwijs en Examenregeling Bacheloropleiding 2016-2017

Studeer je aan de Universiteit Utrecht? De OER van deze instelling is hier te downloaden:

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen 2015-2016

De Universiteitsraad maakt het jou als UU-student bovendien nog een beetje makkelijker, door een samenvatting van deze moeilijke OER te schrijven in ‘gewoon’ Nederlands. In dit document vind je de belangrijkste zaken uit de OER voor jou als UU-student!
De OER die specifiek voor jouw opleiding geldt vind je via het intranet van jouw onderwijsinstelling. Kun je hem niet vinden? Neem dan contact op met je opleidingscommissie. Kun je hem nog steeds niet vinden, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Hoe ziet de OER eruit?
Het verschilt nogal per Hogeschool of Universiteit hoe dit document er precies uitziet. Ook tussen de OER van de ene opleiding en die van de andere opleiding zitten soms veel verschillen. Wel is de opbouw van iedere OER hetzelfde en dit maakt het voor jou als student makkelijk om te zoeken waar je wat vindt in deze dikke juridische pil. De zaken die wettelijk in de OER moeten staan zijn vastgesteld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Alle details over het OER staan in artikel 7.13. Mocht je dit artikel onduidelijk vinden of er vragen over hebben, neem dan vooral even contact met ons op! Ben je medezeggenschapper of wil je deze wet gewoon beter begrijpen? Neem dan contact met ons op!

Dit zit er sowieso in OER:
–       Het bindend studieadvies
–       De inhoud van de opleiding en de afstudeerrichtingen
–       De inrichting van de opleiding
–       De volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van tentamens en examens
–       De kwaliteiten, inzichten en vaardigheden die een student na het beëindigen van de opleiding moet hebben
–       Geldigheidsduur tentamens
–       De studielast van de opleiding
–       De wijze waarop tentamens worden afgelegd
–       De wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte in de gelegenheid worden gesteld om tentamens af te leggen
–       De openbaarheid van de mondelinge tentamens
–       Het aantal tentamens alsmede de momenten waarop zij moeten worden afgelegd
–       De termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend moet zijn
–       De wijze waarop studenten inzicht kunnen krijgen in afgelegde tentamens
–       De wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en opdrachten gesteld in een schriftelijk                    afgenomen tentamen

Hoe wordt de OER vastgesteld?
De is OER is niet zomaar een document. Voordat de OER zichtbaar wordt voor studenten en docenten, gaat er veel aan vooraf. Als de concept OER af is, komt de OER langs de centrale medezeggenschapsraad van jouw instelling en een deel ook langs jou opleidingscommissie en uiteindelijk wordt de OER goedgekeurd door de directeur van jouw opleiding. Op deze manier hebben studenten ook inspraak in hun opleiding. Zie jij dit jaar dingen in jouw OER waar je kritische vragen over hebt of waarvan je je afvraagt waarom ze zo zijn of misschien wel of ze wel juist zijn? Neem dan vooral contact op met je opleidingscommissie, zodat zij er iets aan kunnen gaan doen.

Help! Ik snap iets niet in mijn OER!
Kom je er niet uit? Weet je de antwoorden niet te vinden binnen jouw opleiding of bij de opleidingscommissie van jouw opleiding? Of heb je gewoon nog vragen na het bestuderen van deze pagina? Neem dan vooral contact met ons op! Wij zijn er om studenten te vertegenwoordigen in hun belangen, om hun vragen te beantwoorden en om jou leven als student te verbeteren!