VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studieverenigingenraad (SVR)

Voorzitter: Lotte Bakker (Geowetenschappen), Secretaris: Manon van ‘t Hof (REBO), Penningmeester: Machiel van Halteren (Bètawetenschappen), Notulist: Marle Lokerse (Geneeskunde), Vice-voorzitter: Ruben Snijder (VIDIUS), Public Relations: Mare de Jong (Sociale Wetenschappen), Algemeen Bestuurslid: Krijn Reijalt (Diergeneeskunde), Algemeen Bestuurslid: Djoeke Klaphake (Geesteswetenschappen)

In de Studieverenigingenraad (SVR) zit een vertegenwoordiger van elke faculteit van de Universiteit Utrecht die op de hoogte is van de zaken die spelen binnen zijn faculteit. Deze zaken worden binnen de SVR besproken en de SVR heeft als taak problemen die bij meerdere of alle faculteiten spelen aan te pakken.

 

SVO (studievereniging overleg)

De SVR is er voor studieverenigingen en organiseert daarom ook vier keer per jaar een Studieverenigingen Overleg (SVO). Voor deze overleggen zijn alle Universitaire studieverenigingen uitgenodigd. Tijdens een SVO is er ruimte voor het bespreken van gemeenschappelijke problemen en zaken die alle studieverenigingen aangaan, maar ook om van elkaar te leren. Daarnaast stelt de SVR tijdens een SVO alle studieverenigingen op de hoogte van zijn werkzaamheden en is er ruimte om hier input op te geven. Verder organiseert de SVR verschillende informatiebijeenkomsten voor alle studieverenigingen, welke erg leerzaam zijn.

 

Beleidsplan SVR

In het beleidsplan 2020-2021 zijn zes beleidspunten uitgewerkt. Hieronder staan de belangrijkste beleidspunten belicht van de SVR.

 • COVID-19
  In het huidige academiejaar speelt COVID-19 een grote rol. Naast de steun vanuit andere universitaire instituten zal de SVR de studievereniging zoveel mogelijk bijstaan en begeleiden. Daarnaast is het belangrijk om duidelijkheid te waarborgen waar informatie kan worden gevonden en met wie gecommuniceerd kan worden.  De SVR zal een centraal punt vormen waar problemen van verschillende faculteiten besproken worden. Hierbij zal de focus worden gelegd op het oplossen van onterechte verschillen binnen faculteiten.
 • Professionalisering SVR intern
  De SVR kent een lange voorgeschiedenis, maar ieder jaar wordt er geschoven in de voorgestelde jaarplanning en wordt er veel tijd besteed aan het uitdenken voor een format voor het komende jaar.
  Ook is de overdracht van de oude naar de nieuwe SVR een nieuw pad om uit te vinden.  Dit jaar hopen we in beide zaken een duidelijk format te creëren. Zodat niet alleen dit jaar, maar ook op de lange termijn een helder beeld ontstaat over hoe een jaar van de SVR er uit ziet en wat daarvoor nodig is. Zo komt er ruimte om de huidige projecten sterker te maken, extra projecten op te pakken en de SVR nog duidelijker te profileren.
  Dit zal ook overzicht scheppen voor zaken die over meerdere jaren spelen, zoals bijvoorbeeld het alcoholbeleid van de universiteit. Ook betreft dit zaken waar één keer in de zoveel tijd expliciete aandacht aan gegeven moet worden, zoals de bestuursbeurzen die één keer in de drie jaar herverdeeld worden.
 •  Public Relations
  Om de naamsbekendheid van de SVR te vergroten is er binnen de SVR een nieuwe functie ingesteld, namelijk public relations. De functie zal verantwoordelijk zijn voor het SVR Facebook account, de SVR-pagina op de VIDIUS-site en de Instagrampagina. Op deze manier wordt er promotie gemaakt voor evenementen. Het vergroten van de naamsbekendheid zal de SVR merken door een groter aantal bezoekers bij evenementen als een SVO. De SVR-pagina op de VIDIUS-website wordt uitgebreid, hier wordt meer informatie over weergegeven.

 

Lopende projecten

Op dit moment zijn de leden van de SVR bezig met de volgende projecten:

 • Vanuit de SVR een alumnibeleid voor alle oud-bestuursleden van de studieverenigingen van de UU.
 • In kaart brengen van problemen of moeilijkheden rondom het aanvragen van bestuursbeurzen
 • Een universiteitsbreed beleid voor de toegankelijkheid van de bestuurskamers wanneer deze door versoepeling van de maatregelen weer open mogen
 • Studentenwelzijn en bestuurstrainingen?

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief