VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studieverenigingenraad (SVR)

Voorzitter: Lotte Bakker (Geowetenschappen), Secretaris: Manon van ‘t Hof (REBO), Penningmeester: Machiel van Halteren (Bètawetenschappen), Notulist: Marle Lokerse (Geneeskunde), Vice-voorzitter: Ruben Snijder (VIDIUS), Public Relations: Mare de Jong (Sociale Wetenschappen), Algemeen Bestuurslid: Krijn Reijalt (Diergeneeskunde), Algemeen Bestuurslid: Djoeke Klaphake (Geesteswetenschappen)

In de Studieverenigingenraad (SVR) zit een vertegenwoordiger van elke faculteit van de Universiteit Utrecht die op de hoogte is van de zaken die spelen binnen zijn faculteit. Deze zaken worden binnen de SVR besproken en de SVR heeft als taak problemen die bij meerdere of alle faculteiten spelen aan te pakken.

De SVR is er voor studieverenigingen en organiseert daarom ook vier keer per jaar een Studieverenigingen Overleg (SVO). Voor deze overleggen zijn alle Universitaire studieverenigingen uitgenodigd. Tijdens een SVO is er ruimte voor het bespreken van gemeenschappelijke problemen en zaken die alle studieverenigingen aangaan, maar ook om van elkaar te leren. Daarnaast stelt de SVR tijdens een SVO alle studieverenigingen op de hoogte van zijn werkzaamheden en is er ruimte om hier input op te geven. Verder organiseert de SVR verschillende informatiebijeenkomsten voor alle studieverenigingen, welke erg leerzaam zijn.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief