VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

International Student Housing Assistance

ISHA functioneert als een woonbestuur op stedelijk niveau voor alle internationale studenten. Een deel van de internationale studenten huurt van SSH. SSH werkt over het algemeen met woonbesturen voor hun locaties. Deze woonbesturen signaleren mogelijke problemen en geven deze door aan bij SSH. Internationale studenten worden echter over veel verschillende locaties geplaatst en zijn te kort in Utrecht om zichzelf in een woonbestuur te verenigen. Daarnaast gelden voor veel internationale studenten specifieke omstandigheden waarvan het woonbestuur van hun complex weinig afweet.

Internationale studenten kunnen hun op- en aanmerkingen over de SSH bij de ISHA kwijt. Soms zijn dit kleine incidentele klachten en soms structurele klachten. Niet-structurele klachten worden direct naar de SSH doorgestuurd. De structurele klachten (bijvoorbeeld hoge huren, slechte communicatie) worden aan de SSH voorgelegd tijdens een vergadering. De internationale student die contact met ons heeft opgenomen wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom de klacht. De ISHA richt zich op structurele klachten en zorgt dat de SSH ertoe gezet wordt de situatie te verbeteren.

De ISHA is zich in de laatste jaren meer gaan richten op internationals die niet bij de SSH huren. Immers, een groot deel van de internationale studenten woont niet in een SSH pand. Ook voor deze studenten zet ISHA zich in. Vaak heersen er onder deze groep vragen die betrekking hebben op de hoogte van de huur en hun rechten als huurder. Deze groep kan in veel gevallen geholpen worden door VIDIUS rechtshulp.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief