VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studiefinanciering

Het doel van VIDIUS is dat iedere student in Utrecht toegang heeft tot een zo goed mogelijk leven als student. We willen dat studenten in Utrecht niet zomaar onderwijs volgen, maar dat iedereen de mogelijkheid heeft om het beste onderwijs te volgen en zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien in Utrecht. Daarbij ervaren veel studenten een financiële drempel. Een groot deel van de oplossing ligt in een eerlijke studiefinanciering die eenieder de kans geeft het studentenleven optimaal te verkennen.

Afgelopen jaren heeft VIDIUS namens de Utrechtse studenten zich uitgesproken tegen het leenstelsel. Dat deed zij door zich te voegen bij de #nietmijnschuld-campagne van de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. En met succes: sinds collegejaar 2023-2024 is er weer een basisbeurs voor de nieuwe generatie studenten.

Maar daarmee is het niet afgelopen. VIDIUS blijft zich inzetten voor de pechgeneratie. Zo spraken we ons uit en voerden we actie tegen de verhoogde rente op studieleningen. Maar ook de hoogte van de basisbeurs blijft een thema. VIDIUS pleit samen met andere studentenbonden voor een structureel hogere basisbeurs.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief