VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Begeleiding vanuit de onderwijsinstelling

Loop je tegen een probleem aan tijdens jouw studie of zoek je persoonlijk advies binnen jouw onderwijsinstelling? Op de onderwijsinstellingen worden allerlei vormen van begeleiding aangeboden. Het is als student belangrijk om te weten bij wie je tijdens je studie terecht kunt met al je vragen.

 

Om een duidelijker beeld te schetsen is er een flowchart gemaakt dat per instelling laat zien wat er aan zorg en welzijn is: Flowchart Zorg

 

Tutor

Als je begint met studeren, krijg je samen met een aantal medestudenten een tutor toegewezen. Dit is een docent van je opleiding die doorgaans ook lesgeeft in het eerste jaar. De tutor is je eerste aanspreekpunt en kan je helpen bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma. De tutor probeert ervoor te zorgen dat jij je thuis voelt binnen je opleiding.

 

Studentmentor

Bij een aantal opleidingen worden de tutoren geholpen door studentmentoren. Dit zijn ouderejaars studenten die je op een laagdrempelige manier studeertips kunnen geven. Ook kunnen ze allerlei vragen beantwoorden over je studie, de universiteit en Utrecht als studentenstad.

 

Studieadviseur

Iedere opleiding heeft een studieadviseur, die je bijvoorbeeld kan informeren over onderwijs- en examenregelingen, het bindend studieadvies (BSA) en de gang van zaken rond het afstuderen. Als je te maken hebt met persoonlijke problemen of bijzondere familieomstandigheden die invloed hebben op je studie, neem dan altijd eerst contact op met je studieadviseur. De contactgegevens van de studieadviseur vind je op de pagina’s van je opleiding. De studieadviseur kan je ook doorverwijzen naar andere begeleiders.

 

Meer informatie over studiebegeleiding op de UU:

 

Studieloopbaanbegeleider of leerteamcoach

Tijdens je studie krijg je als student een vaste begeleider bij wie je altijd terecht kunt. Dit is de studieloopbaanbegeleider of leerteamcoach die jou en jouw groepsgenoten begeleidt. Dit is in principe het eerste aanspreekpunt voor jou als student. De studentbegeleider gaat over het algemeen vooral over studiegerelateerde zaken, zoals de ontwikkeling van (beroeps)competenties, studievoortgang en resultaten. De studentbegeleider kan je wel doorverwijzen naar de studentendecaan indien dit nodig is.

 

Studentendecaan

Studentendecanen helpen studenten die te maken krijgen met bijzondere omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige ziekten, een functiebeperking of chronische ziekte, psychische omstandigheden, bijzondere familieomstandigheden, financiële problemen door onverwachte omstandigheden en kwesties omtrent bezwaar en beroep. Met ondersteuning van de studentendecaan kan de student voorzieningen, zoals extra begeleiding of extra tijd bij toetsen, aanvragen om studievertraging tot een minimum te beperken.

Studentendecanen verstrekken géén informatie over studenten aan derden en zijn ook niet betrokken bij het onderwijs aan of beoordeling van studenten. Dat maakt dat je als student vrijuit kunt spreken bij contact met een studentendecaan.

Een afspraak maken met een studentendecaan? Stuur een mailtje naar het decanaat waaronder jouw opleiding valt. Geef hierbij kort aan wat je wil bespreken en welke dagen en tijden daarvoor het beste uitkomen. Op deze manier leidt het namelijk het snelste tot een passende afspraak.

 

Meer informatie over studiebegeleiding op de HU:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief