VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Financiële ondersteuning

Als je gaat studeren verandert er veel op financieel gebied. Wat kost een studie? Hoeveel lenen is verstandig? Ga je op kamers of blijf je thuis wonen? Welke kosten komen daarbij kijken? Neem je wel of geen bijbaan? Als student krijg je met verschillende nieuwe geldzaken te maken. Het is belangrijk om een overzicht te hebben van jouw inkomsten en uitgaven. Er zijn verschillende instanties die jou bij jouw geldzaken kunnen ondersteunen. 

Het Nibud

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Het doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee. Denk hierbij aan onderwerpen als sparen, rondkomen en lenen. Kortom: geldzaken in de praktijk! Dit is er allemaal op gericht dat jij meer grip op jouw geld krijgt. Met vragen over jouw geldzaken, kun je contact leggen met het Nibud.

Daarnaast heeft het Nibud verschillende tools:

 • Rondkomen met je studentenbudget.
 • Jouw persoonlijk budgetadvies.
 • Heb jij beginnende schulden?
 • Wil je meer weten over jouw lening bij DUO?
 • Hoe werkt het afbetalen van mijn studieschuld? Kijk hier voor informatie.
 • Ben jij (bijna) 18? Wat moet je geregeld hebben? Het geldplan kan je helpen. Kijk hier voor informatie.

De Geldzaak

Zij helpen iedereen uit Utrecht, dus ook studenten. Iedereen heeft weleens vragen over geldzaken. Die kan je aan het team van De Geldzaak vragen. Samen zoeken ze met jou naar een oplossing, de hulp is altijd gratis en registeren jouw gegevens niet.

De Geldzaak heeft 5 dagen per week een spreekuur bij het Gezond&Wel centrum van de Hu op het Utrecht Science Park, Bolognalaan 101.

Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties

Soms is hulp dichterbij dan je denkt. Veel opleidingen en studentenorganisaties  in Utrecht beiden ondersteuning aan studenten met geldzorgen of vragen over geld.

VIDIUS
VIDIUS is de centrale belangenbehartiger voor iedereen die in Utrecht studeert. We komen op voor de belangen van studenten in alle facetten van het studentenleven, dus ook op het gebied van zorgen en vragen over geld. Wij bieden meerdere vormen van ondersteuning:

 • Vertrouwenscontactpersoon: beschikbaar voor leden van VIDIUS en lidorganisaties. De vertrouwenspersoon verwijst door naar relevante instanties.
 • VIDIUS Rechtshulp: veel geldzorgen komen mede door te hoge huren. VIDIUS Rechtshulp geeft gratis juridisch advies en informatie over waar jij recht op hebt.
 • NormaleHuur.nl: op deze site staan jouw rechten als huurder uitgelegd en kan je zelf berekenen of je te veel huur betaalt.
 • Studentenzorgwijzer.nl: deze website is voor alle studenten die in Utrecht (gaan) wonen en vragen hebben over hun gezondheid. Gezondheid in de breedste zin van het woord, van geldzorgen tot huisarts.

ROC Midden Nederland

Studeer je bij het ROC Midden Nederland? Dan kun je hier terecht:

 • Financieel Spreekuur (FiS): hier kunnen studenten van het ROC Midden Nederland terecht voor informatie en advies over geld en financiële zaken. Je leert hier om zelfstandig en verantwoord jouw geldzaken te regelen. Het FiS helpt je ook met allerlei andere dingen. Ze kunnen bijvoorbeeld je vragen beantwoorden over studiefinanciering, je helpen als je problemen hebt bij het aanvragen van huur- of zorgtoeslag en ondersteuning bieden als je je lesgeld en schoolkosten niet kunt betalen. Het FiS vindt wekelijks van dinsdag tot en met vrijdag plaats op verschillende locaties van het ROC. Mail voor meer informatie naar fis@rocmn.nl. Let op: tijdens de schoolvakanties is het FiS gesloten.
 • MBO-studentenfonds: in sommige gevallen kun je financiële ondersteuning krijgen van dit fonds. Bijvoorbeeld als sprake is van studievertraging, je ouders een minimuminkomen hebben of als je in de studentenraad zit. Het FiS kan je helpen bij de aanvraag.  Kijk hier voor meer informatie over het MBO-studentenfonds.

Nimeto Utrecht
Studeer je aan het Nimeto Utrecht? Dan kun je hier terecht:

 • Mbo-studentenfonds (18-): ben jij jonger dan 18 jaar? Dan kun jij misschien gebruikmaken van het mbo-studentenfonds. Dit is voor studenten die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als het niet lukt om zelf bepaalde studieboeken te betalen.
 • Financiële minimaregeling (18+).
 • Officiële regeling teruggave schoolkosten: het kan voorkomen dat je lesmateriaal hebt gekocht maar dit vervolgens niet hebt gebruikt. De kosten die je hebt gemaakt kun je dan terugkrijgen.
 • Financieel Inloop Spreekuur: eens per maand is er een Financieel Inloop Spreekuur waar je met al je vragen over geld terechtkunt. Het Financieel Inloop Spreekuur wordt aangekondigd in de kantine en gaat op inschrijving. Vergeet je dus niet aan te melden als je van plan bent hierlangs te gaan!
 • Kantine: er is gratis koffie, thee en limonade beschikbaar voor alle studenten. Daarnaast is het voor de studenten die dat nodig hebben ook budget beschikbaar voor ontbijt en lunch.

Universiteit Utrecht
Studeer je aan de Universiteit Utrecht? Dan kun je hier terecht:

 • De studentendecaan: heb je vragen of zorgen over je studiefinanciering? Bijvoorbeeld omdat je ouders niet willen meebetalen aan je studie? Dan kun je een afspraak maken met de studentendecaan.
 • Afstudeerfonds: zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je studie vertraging oploopt? Misschien biedt het Afstudeerfonds (als onderdeel van het profileringsfonds) hulp.
 • Fondsenmap: via de Universiteit Utrecht zijn er mogelijkheden om fondsen aan te vragen. Deze fondsen geven studenten in overmachtssituaties onder bepaalde voorwaarden financiële steun. De fondsenmap is beschikbaar voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Hogeschool Utrecht
Studeer je aan de Hogeschool Utrecht? Dan kun je hier terecht:

 • Spreekuur lectoraat schulden en incasso.
 • Financieel loket: heb je vragen over geld of geldzorgen en wil je hierover praten met een medestudent ? Het financieel loket biedt peer-to-peer begeleiding. Door het financieel loket worden ook trainingen ontwikkeld over onderwerpen zoals het maximale uit je beurs halen en het bijhouden van een huishoudboekje.
 • Profileringsfonds: dit is een fonds met financiële ondersteuning voor studenten in bepaalde situaties. Hier vallen verschillende regelingen onder, zoals afstudeersteun en een noodfonds in geval van financiële nood. De studentendecaan kan je vertellen of het voor jou zin heeft om een aanvraag in te dienen bij het profileringsfonds.
 • HU-helpt.nl: op deze website vind je informatie over verschillende thema’s, waaronder geld. Zoals een overzicht van de financiële ondersteuning die er is voor studenten, wie je kunt spreken over geldzaken en hoe je zelf aan de slag kunt met je geldzaken. Ook vind je op deze website een aanbod van trainingen en modules.
 • Spreekuur in het Gezond & Wel Centrum: voor hulp, ondersteuning of vragen kun je naar dit spreekuur. Het spreekuur wordt gehouden door het Buurtteam. Zij bieden een luisterend oor en ondersteuning bij problemen en zorgen. Het spreekuur wordt gehouden in het HU Gezond & Wel Centrum aan de Bolognalaan 101.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Studeer je aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht? Dan kun je hier terecht:

 • Studentportal: op de studentportal vind je de pagina ‘hulp bij geldzorgen’. Hier kun je onder andere zoeken naar regelingen, informatie over budgetteren, hoe je in contact komt met de Buurtteams en U Centraal. In de studentportal vind je ook hoe je in contact komt met de studentendecaan als je een gesprek wilt aanvragen over geld(zorgen).
 • Balie studentzaken: ben jij in financiële nood? Meld je dan bij de balie studentzaken. Zij kunnen samen met jou kijken of het in jouw geval mogelijk is om een betalingsregeling af te sluiten.
 • Studentenwelzijn podcast: in de podcast komt ook het onderwerp financiën aan bod.

Grafisch Lyceum
Studeer je aan het Grafisch Lyceum? Dan kun je hier terecht:

 • Infographics voor de studenten: hier vind je ook waar terechtkunt met vragen of zorgen over geldzaken.
 • Maatschappelijk werker: als je te maken hebt met vragen of problemen over geldzaken, kun je (na aanmelding door je mentor of begeleider) praten met de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker kijkt vervolgens samen met jou waar jij het meest mee geholpen bent.
 • Elektronische Leeromgeving (ELO): op de ELO er is veel informatie beschikbaar, ook over geldzaken.

Universiteit voor Humanistiek
Studeer je aan de Universiteit voor Humanistiek? Dan kun je hier terecht: 

 • Vanuit de Universiteit voor Humanistiek is er geen eigen ondersteuningsaanbod voor studenten met vragen of zorgen over geld. Studenten kunnen gebruikmaken van het aanbod van de Universiteit Utrecht, zoals de budgetcoach.
 • Het is wel mogelijk om bij Universiteit voor Humanistiek vragen over geld te stellen aan de studieadviseurs. De studieadviseurs verwijzen op basis van de vraag of de situatie van de student door naar ondersteuningsmogelijkheden, zoals UvH Profileringsfonds, DUO, studietoeslag. Ook wordt er doorverwezen naar externe fondsen (o.a. Tesselschade Studiefonds, studiebeurzen Fundatie Utrecht).
 • Op het eigen intranet van de Universiteit voor Humanistiek kunnen studenten ook informatie vinden over zorgverzekering, financiële zorgen en schulden. Let op, dit intranet is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek.

SSH
SSH Student Housing is een woningcorporatie die in verschillende Nederlandse steden woningen verhuurt aan jongeren en studenten. Huur jij je studentenkamer bij SSH? Dan kan SSH jou op de volgende manieren helpen:

 • Maatwerk: als je een huurachterstand hebt, kun je je aanmelden voor maatwerk. SSH zoekt samen met jou een passende oplossing. Denk hierbij aan het verhuizen naar een goedkopere woning of het bieden van wat meer ruimte om je huurachterstand af te lossen.
 • Betalingsregeling: mocht je (tijdelijk) krap bij kas zitten, dan bestaat er een mogelijkheid om een betalingsregeling in te stellen. Samen met SSH kun je hierover afspraken maken. Zo werken jullie samen aan het voorkomen van betaalachterstanden.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief