VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

De Federatie

We zijn aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Door het hele land bestaan er lokale studentenbonden die samen de federatie van de LSVb vormen. Deze organisaties hebben hun focus op een specifieke studentenstad. Zij richten zich voornamelijk op lokale thema's en hun eigen onderwijsinstelling(en). Zie hieronder voor een overzicht van de studentenbonden per stad.

Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), belangenbehartiger voor alle studenten in Delft.

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), belangenbehartiger voor studenten die wonen of studeren in Zwolle.

Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSbo), de belangenorganisatie voor studenten in Leiden.

ASVA Studentenunie, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Studentenvakbond AKKU, belangenbehartiger voor studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Haagse Studentenvakbond (HSVb), belangenbehartiger voor de Haagse student.

Groninger Studentenbond (GSb), belangenbehartiger van de studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool.

SRVU-Studentenvakbond, belangenbehartiger van de studenten aan de Vrije Universiteit (VU).

Student Alliance Wageningen (SAW), is de belangenbehartiger van alle studenten in Wageningen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief