VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Lidorganisaties

VIDIUS fungeert als koepel van alle Utrechtse studentenorganisaties. Dit betekent dat VIDIUS de stem van studentenorganisaties in het algemeen vertolkt bij onder meer de gemeente en onderwijsinstellingen. 

Ruim 120 studentenorganisaties hebben een lidmaatschap bij VIDIUS. Dit stelt ons in staat de organisatie te onderhouden en bovendien de belangen van studentenorganisaties zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast bieden we aan lidorganisaties diverse voordelen. Ook heeft iedere lidorganisatie stemrecht op onze Algemene Vergaderingen.

Onderstaande organisaties zijn lid van VIDIUS studentenunie:

Universiteit Utrecht

Studieverenigingen Bètawetenschappen

(Studie)verenigingen Diergeneeskunde

Studieverenigingen Geesteswetenschappen

Studieverenigingen Geneeskunde

Studieverenigingen Geowetenschappen

Studieverenigingen Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Studieverenigingen Sociale Wetenschappen

University College en Descartes College

Medezeggenschap

Hogeschool Utrecht

Studieverenigingen

Overig

  • Stichting OSHU – Koepelorganisatie voor de studieverenigingen op de hogeschool
  • Stichting Het7de – Science Cafe
  • Hogeschoolraad (HSR) – Medezeggenschapsorgaan

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Universiteit voor Humanistiek

  • Studievereniging voor Humanistiek (SvH)

Mbo-instellingen

Studentenverenigingen

Sport

Internationaal

  • Studentenvereniging reizen: AEGEE
  • Studentenvereniging Internationale Betrekkingen: SIB
  • Erasmus Student Network Utrecht: ESN
  • Amnesty International Student Group: AISU Amnesty 
  • Stichting BuddyGoDutch

Cultuur

Arbeidsmarkt, werkervaring, maatschappij, onderwijs, overig

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief