VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte

Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte is vaak lastiger en kost meer tijd en energie dan studeren zonder die beperking, maar het hoeft geen belemmering te vormen voor het halen van een diploma. Denk hierbij aan studeren met visuele, auditieve of motorische beperkingen, dyslexie, AD(H)D of depressiviteit. Voor de belangen van deze studenten maken verschillende instanties zich hard en voor deze studenten zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar. Het is belangrijk om tijdig de voorzieningen aan te vragen bij de start van jouw studie.

 

Onderzoek: studeren met een functiebeperking

Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis het leven op zijn kop gezet van alle studenten in Utrecht. Ieder heeft het zwaar gehad en wanneer wij hierover praten hebben we het vaak over alle studenten in het algemeen. Maar hoe is deze tijd geweest voor studenten met een functiebeperking? Hoe ervaren studenten met depressie en/of AD(H)D de online hoorcolleges? Krijgen studenten met een chronische ziekte genoeg ondersteuning vanuit de docenten? Is de online vorm van tentamens maken fijner of juist minder fijn voor mensen met een zintuiglijke beperking? Wat gaat er goed en wat gaat er mis in deze vorm van onderwijs?
Dat zijn vragen waar VIDIUS en SOLGU antwoorden op willen hebben, en dat kan niet zonder jou! Ben jij of ken jij een student met een psychische functiebeperking (angststoornis, autisme, depressie, AD(H)D, dyslexie etc.), chronische ziekte, lichamelijke beperking of zintuiglijke beperking? Vul de enquête in en/of verspreid hem! Het invullen kost slechts 7 minuten.

Voorzieningen in Utrecht

Individuele toeslag

Is het voor jou niet of in mindere mate mogelijk om naast je studie te werken? Komt dat door een chronische ziekte of een lichamelijke of geestelijke beperking? Dan heb jij mogelijk recht op een individuele studietoeslag van de gemeente waarin je woont! Met wat extra hulp kan je veel bereiken. Laat geen geld liggen waar je recht op hebt!

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten met een functiebeperking die hierdoor niet of niet volledig kunnen werken naast hun studie. Het is een steuntje in de rug om een opleiding te kunnen volgen of afmaken. De bijdrage hoeft niet terugbetaald te worden. Per 17 januari 2019 is de studietoeslag in Utrecht vastgesteld op 200 euro per maand.

 

 

Voorzieningen op onderwijsinstellingen

Wist je dat als je een handicap, beperking of chronische ziekte hebt, je speciale voorzieningen en begeleiding kunt aanvragen ter ondersteuning van je studie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tijd bij een tentamen. Dit kan onder andere bij dyslexie, AD(H)D, depressies, astma, visuele, auditieve en motorische beperkingen.

Neem hiervoor contact op met je studieadviseur (UU) of studentendecaan (HU) om je situatie te bespreken en te bepalen of, en zo ja, welke ondersteuning mogelijk is. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Kijk voor meer informatie over studeren met een functiebeperking hier voor de UU en hier voor de UU.

 

 

Platform Onbeperkt Studeren

Het Platform Onbeperkt Studeren van de UU is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk hier voor meer informatie over Platform Onbeperkt Studeren.

 

Solgu

Solgu (stedelijk overleg lichamelijk gehandicapten Utrecht) komt op voor de belangen van studenten met een beperking in Utrecht. Het Solgu is de spreekbuis van iedereen in Utrecht die een beperking of chronische ziekte heeft. Het Solgu geeft beleidsadvies om de belangen van de achterban te behartigen en het Solgu beïnvloedt de beeldvorming. Daarnaast verstrekt het Solgu informatie. Het uitgangspunt bij alle werkzaamheden is gelijkwaardige deelname aan de samenleving.

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief