VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Medezeggenschap

Volgens VIDIUS moet de medezeggenschap in al haar vormen over het algemeen het belangrijkste orgaan van een hoger onderwijsinstelling zijn en ook zo behandeld worden. De medezeggenschap moet een stem hebben in alle aspecten van het onderwijs en moet daartoe ruim voldoende worden gefaciliteerd en gemotiveerd. 

Daarom is VIDIUS nauw betrokken bij de medezeggenschap. VIDIUS ondersteunt en faciliteert, maar gebruikt ook haar brede netwerk om signalen uit of naar de medezeggenschap door te spelen.

De studentenunie onderhoudt contact met alle centrale medezeggenschapsraden van de stad (mbo, hbo en wo) en stimuleert kennisuitwisseling via het VIDIUS Onderwijsoverleg. VIDIUS woont overleggen van de UU en HU bij, en organiseert het FaculteitsRadenOverleg (FaRaO) voor de UU. Ook voert VIDIUS samen met de Hogeschoolraad (HU) en Universiteitsraad (UU) campagne om de opkomst bij medezeggenschapsverkiezingen op deze instellingen te verhogen.

Overkoepelend


Universiteit Utrecht

Hogeschool Utrecht

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief