VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Over ons

VIDIUS is in juni 2011 ontstaan uit een fusie tussen drie organisaties, stichting Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU), LinQ en USF Studentenbelangen.

OOFU was de belangenbehartiger van alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, LinQ was een orgaan dat de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht ondersteunde en USF Studentenbelangen was de studentenvakbond voor alle studenten van de Hogeschool en de Universiteit Utrecht.

Vanaf september 2010 waren de toenmalige besturen van die organisaties met elkaar in gesprek over een nauwere samenwerking. Dit overleg heeft bij de drie organisaties geleid tot de wens voor verregaande integratie en daarom hebben zij in december 2010 een regiegroep ingesteld, die de mogelijkheden tot fuseren onderzocht heeft. Uiteindelijk is op 15 juni 2011 besloten door de Algemene Ledenvergadering van USF Studentenbelangen om over te gaan tot een economische fusie met als resultaat: VIDIUS Studentenunie.

Bestuursleden
Lidverenigingen
Leden
Studenten

Onze peilers

Utrecht de ideale studentenstad

De visie van VIDIUS, met als titel “De Ideale Studentenstad”, geeft het beeld weer van de ideale situatie voor studenten in Utrecht volgens VIDIUS en haar leden. Jullie worden meegenomen door het gedachtegoed en het streven van VIDIUS als belangenbehartiger, als organisatie en als centraal baken voor de student in Utrecht. 

2011

Oprichting VIDIUS

USF Studentenbelangen gaat samen met OOFU, de belangenbehartiger voor Utrechtse studieverenigingen en LinQ, een organisatie die medezeggenschapsorganen ondersteunt. De naam USF Studentenbelangen veranderd in VIDIUS, of: Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert.
2001

Naamsverandering

De naam Utrechtsche Studenten Faculteiten veranderd in USF Studentenbelangen. Er wordt gekozen voor een meer politiek neutrale profilering. De organisatie richt zich op belangenbehartiging en dienstverlening aan en voor studenten. Op dit moment zijn ongeveer 70 organisaties en 200 individuen lid.
1983

De LSVB wordt opgericht

De Landelijke Studentenvakbond word onder andere door de Utrechtsche Studenten Faculteiten opgericht.
1939

Oprichting USF

Utrechtsche Studenten Faculteiten word opgericht als onderafdeling van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Vanaf de jaren zestig was dit een invloedrijke vakbond voor Utrechtse studenten.