VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Over ons

Onze visie & peilers

Utrecht de ideale studentenstad

De visie van VIDIUS, met als titel “De Ideale Studentenstad”, geeft het beeld weer van de ideale situatie voor studenten in Utrecht volgens VIDIUS en haar leden. Jullie worden meegenomen door het gedachtegoed en het streven van VIDIUS als belangenbehartiger, als organisatie en als centraal baken voor de student in Utrecht. 

VIDIUS is in juni 2011 ontstaan uit een fusie tussen drie organisaties, Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU), LinQ en USF Studentenbelangen. OOFU was de belangenbehartiger van alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht, LinQ was een orgaan dat de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht ondersteunde en USF Studentenbelangen (voorheen Utrechtsche Studenten Faculteiten) was de studentenvakbond voor alle studenten van de Hogeschool en de Universiteit Utrecht.

Vanaf september 2010 waren de toenmalige besturen van die organisaties met elkaar in gesprek over een nauwere samenwerking. Dit overleg heeft bij de drie organisaties geleid tot de wens voor verregaande integratie en daarom hebben zij in december 2010 een regiegroep ingesteld, die de mogelijkheden tot fuseren onderzocht heeft. Uiteindelijk is op 15 juni 2011 besloten door de Algemene Ledenvergadering van USF Studentenbelangen om over te gaan tot een economische fusie met als resultaat: VIDIUS Studentenunie.

Geschiedenis

Utrechtsche Studenten Faculteiten

LinQ

OOFU