VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Comité van Aanbeveling

Een comité van aanbeveling is een door een vereniging met een ideëel doel verzamelde groep personen van aanzien die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van een organisatie te garanderen. Ons comité van aanbeveling is hier onder te vinden.

Jan van Zanen

Van 2014 tot 2020 was Jan Hendrikus Cornelis van Zanen burgemeester van Utrecht. Utrecht was niet nieuw voor hem. Van 1990 tot 2002 was hij al gemeenteraadslid en wethouder in de Domstad.

Prof. dr. Henk Kummeling

Den heer Kummeling is rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hiervoor was hij van 1 september 2008 tot 1 september 2014 decaan was van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan dezelfde universiteit. Als belangrijk persoon binnen de academische wereld heeft hij een groot hart voor studenten en het onderwijs.

Geri Bonhof

Van september 2003 tot september 2015 was mevrouw Bonhof voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU). Daarnaast was zij tot maart 2012 vicevoorzitter van de HBO-Raad, de belangenvereniging van Nederlandse hogescholen. Haar visie en krachtige verschijning zijn voor ons een voorbeeld.

Prof. dr. Pieter Hooijmeijer

De heer Hooimeijer is Hoogleraar Sociale Geografie & Demografie aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt op het snijvlak van ruimtelijke, maatschappelijke en bevolkingsvraagstukken. Daarnaast was hij een grote inspiratiebron voor het rapport over huisvesting in 2009 van USF Studentenbelangen en daarmee belangrijk persoon in de geschiedenis van VIDIUS.

Jan Bogerd

Jan Bogerd is sinds januari 2009 lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU) en daar inmiddels sinds september 2015 voorzitter van. Van docent in het mbo tot aan faculteitsdirecteur op het hbo: hij heeft het allemaal gedaan en daarmee een grote passie voor het onderwijs ontwikkeld.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief