VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Lustrum Commissie

De Lustrum Commissie

Dit jaar bestaat VIDIUS 10 jaar wat betekent dat 2021 ruimte moet maken voor een knallend tweede lustrum van de Utrechtse studentenvakbond. Om dit tot een waar feestjaar te maken is uiteraard een lustrumcommissie samengesteld bestaande uit 9 leden. De commissie is samengesteld in oktober en sindsdien is er hard vergaderd om een goed lustrum samen te stellen. Er zijn 6 activiteiten bedacht welke verspreid tussen april en november plaats zullen vinden: meet the.. Utrechter, alumni foodmarket, diner&lezing, cycling dinner, lustrumreis en nacht van de professoren! Hou de socials in de gaten voor meer informatie over de activiteiten en de inschrijvingen!


Op constitutionele volgorde bestaat de lustrumcommissie uit:

Rob van Enk (voorzitter)

Marleen Peters (secretaris)

Pieter Kuiper (penningmeester)

Melanie Pieper (commissaris)

Ruben Snijder (commissaris)

Lars Boekman (acquisitie)

Max Krijgsman (algemeen commissielid 1)

Tess Valk (algemeen commissielid 2)

Linda van Dijk (algemeen commissielid 3)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief