VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Lustrum

Op 15 juni 2021 is het 10 jaar geleden dat VIDIUS is ontstaan uit een fusie  Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU), LinQ en USF Studentenbelangen, en dat moet gevierd worden! De lustrumcommissie heeft het afgelopen jaar in samenwerking met bestuur 10 gewerkt aan een prachtige viering. Het resultaat: 6 activiteiten, verspreid over de lente en zomer van 2021. En omdat VIDIUS er is voor iedereen die in Utrecht studeert zijn een paar van de activiteiten ook open voor niet-leden! Scroll naar beneden voor meer informatie over de verschillende activiteiten en het lustrum zelf.

10 jaar VIDIUS, 80+ jaar studentenvertegenwoordiging

VIDIUS bestaat zoals hierboven genoemd op 15 juni 2021 10 jaar, maar de geschiedenis van medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten in Utrecht is veel ouder en rijker dan dat. VIDIUS is ontstaan uit een fusie van 3 organisaties: het UFS, LinQ en het OOFU.
In 1939 werd het Utrechtsche Studenten Faculteiten (afgekort USF) opgericht als afsplitsing van het Utrechtsche Studenten Corp (USC). De USF werd in 1964 een onafhankelijke vereniging en een bloeiende vakbond voor studenten aan de Universiteit. Zij had onder meer een kantoor met vier betaalde medewerkers, een eigen drukkerij en een slordige tienduizend leden welke ook gebruik mochten maken van de diverse faciliteiten van de vakbond zoals korting op studieboeken. Na 1970 veranderde het USF: de afdelingen van het USF werden zelfstandige studie- of faculteitsverenigingen, of verdwenen, en de drukkerij en een aantal andere organen werden ook zelfstandig. In deze tijd daalde ook het aantal leden. In 1983 richtte het USF in samenwerking met andere lokale studentenvakbonden het LSVb met het hoofdkantoor in Utrecht. In de jaren 90 kwam er een professionaliseringsslag binnen de vereniging. Het ledenaantal daalde tot onder de 300 leden maar meer van hen waren actief.
In 1995 werd de Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie doorgevoerd in de wet met als gevolg de oprichting van het Universitair Overleg Orgaan (UOO). Het UOO moest een platform bieden voor alle studenten aan de Universiteit Utrecht om hun mening te verkondigen. Het UOO organiseerde jaarlijks verscheidene overleggen studenten en had ook elk jaar de taak om een kieslijst in te dienen voor de verkiezingen van de Universiteitsraad. Zij vormden een koepel voor medezeggenschap op de Universiteit Utrecht. Ook de UOO kende een tijd van tegenspoed maar is in 2007 met frisse moed en toestemming van het SSC officieel begonnen onder een nieuwe naam: LinQ.
Het OOFU staat voor Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht en kwam op voor de belangen van studieverenigingen van de Universiteit Utrecht. Zij fungeerden als koepel voor de studieverenigingen wat inhield dat zij bijeenkomsten en overleggen organiseerden, en subsidie kreeg om te verdelen onder de studieverenigingen. De continuïteit en daadkracht van het OOFU was echter een lastig punt en hun taak was vooral informatief en ondersteunend.
Door de overlap in werkzaamheden en achterban tussen de verschillende organen LinQ, USF Studentenbelangen en OOFU is uiteindelijk op 15 juni 2011 besloten en vastgelegd dat de drie organisaties gingen fuseren tot één vereniging; VIDIUS.

Lustrum II

Samen VIDIUS

Het thema voor het tweede VIDIUS lustrum is 'Samen VIDIUS odz. vroeger, nu en in de toekomst'. Dit thema is geïnspireerd door de geschiedenis die VIDIUS heeft en hoe het zich door de jaren heen heeft gericht op de toekomst en zich heeft aangepast met de tijd mee. Van 1 vakbond, 1 medezeggenschapsorgaan en 1 studieverenigingenkoepel, naar samen 1 unie. De belangen behartigen van Utrechtse studenten doe je samen, niet alleen en VIDIUS bewijst dit al 10 jaar lang!

Ter ere van de 10e verjaardag van VIDIUS is er door de lustrumcommissie en actieve leden van VIDIUS een filmpje gemaakt om het thema te verkondigen, deze vind je hiernaast!

 

Activiteiten

Onze lustrumcommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en overlegt over hoeveel en wat voor activiteiten horen plaats te vinden bij een lustrum voor een organisatie zoals VIDIUS, en nog belangrijker: voor wie zijn deze activiteiten toegankelijk. Er is uiteindelijk gekozen voor een mix tussen serieuzere activiteiten en meer recreatieve activiteiten met een wisselend publiek. De twee serieuze activiteiten zijn 'Meet the Utrechter' en het 'Diner + lezing'. De meer recreatieve activiteiten betreffen de 'Alumni Foodmarket', 'Cycling Dinner', 'Lustrumreis' en 'de Nacht van de Professoren & Lustrumfeest'. Benieuwd wat dit allemaal inhoudt, wanneer het plaatsvindt en voor wie het toegankelijk is? Lees dan beneden verder voor meer informatie. Voor de meest recente informatie over data, tijden en aanmeldmogelijkheden is aangeraden om onze instagram te raadplegen (@vidius.studentenunie).

Meet the Utrechter: 21 april

Bij deze activiteit staat kennismaken met interessante Utrechtse figuren centraal in een live Q&A. Deze zal online plaatsvinden i.v.m. corona en worden opgevolgd door een online borrel, de eerste 30 mensen die zich inschrijven zullen een borrelpakket thuis ontvangen om tijdens de activiteit van te genieten. De bekende Utrechters van dit evenement betreffen Dolores Leeuwin en Andries Tunru! Dolores is bekend van het Klokhuis wat zij jaren heeft gepresenteerd, en Andries is de cabaretier die Lingo heeft 'gehackt' en afgelopen seizoen de op-één-na Slimste Mens is. Wat had jij hen altijd al willen vragen? Deze activiteit is open Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert (kortom: VIDIUS) dus neem vooral ook je niet-lid vrienden mee achter je laptop! 

Cycling Dinner: 8 juli 

Deze activiteit is net als Meet the Utrechter open voor iedereen die in Utrecht studeert. Cycling dinner houdt in dat men fietsend langs verschillende locaties gaat om te eten. Voor onze variant is bedacht om langs 3 locaties te gaan, waarvan 2 restaurants zijn en 1 studentenhuis voor een gerecht en voor de afsluitende koffie/borrel. Men fietst in groepjes van maximaal 4 personen, als corona geen belemmering meer is: 6 personen. Niet ieder groepje heeft dezelfde volgorde wat betreft restaurants, maar eindigt wel bij een studentenhuis. Dit betekent dat groepjes verschillende routekaarten krijgen. Voor de laatste locatie worden de groepjes verdeeld over 2 verschillende studentenhuizen, rekening houdend met dat er in verband met corona mogelijk nog geen hele grote groepen buiten bij elkaar mogen komen. Naast het bezoeken van horeca is er ook nog een kleine competitie tussen de groepjes. Zij zullen namelijk tussen de hoofd-stops kleine opdrachten uitvoeren bij tussenstops waar leden van de lustrum commissie op hen staan te wachten met uitleg en eventuele attributen. Met elke opdracht verdienen de groepjes punten, het groepje met de meeste punten wint een prijs!

Alumni Foodmarket: 9 juli

Een lustrum betekent dat er ook stilgestaan moet worden bij wat er vooraf is gegaan. En dat is nogal wat bij VIDIUS. Er zijn inmiddels 10 VIDIUS besturen versleten. Dan hebben we nog niet eens gesproken over alle RvT’s, RvA’s, commissieleden, werkgroepleden en natuurlijk oud-USF, oud-LinQ en oud-OOFU. Voor hen organiseren we een foodmarket waar ze bij elkaar kunnen komen om weer keer bij te kletsen en stil te staan bij wat VIDIUS allemaal heeft bereikt in de laatste 10 jaar. Waarom een foodmarket? 1. Eten is een fijne manier om dichter bij elkaar te komen. 2. Er wordt dan wel alcohol geschonken, maar de titel borrel is zo blase. Uiteraard zullen op de foodmarket de coronaregels gehanteerd.

Diner + lezing: 16 september

Dit is de tweede ietwat serieuzere activiteit van het lustrum en is toegankelijk voor bestuurlijk actief Utrecht. Men wordt ontvangen met een drankje en alvast bij een eettafel ingedeeld. Als eenieder zit begint er een lezing over Utrecht door een nog geheime spreker. Na de lezing is het tijd voor het diner! De aanwezigen zijn zo willekeurig mogelijk ingedeeld en wordt door middel van table topics gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan. Dit diner geeft een kans om te netwerken. Uiteraard eindigt de activiteit niet na het toetje, maar is er de mogelijkheid om door te netwerken met een afsluitende borrel.

Lustrumreis: 24-26 september

De locatie blijft nog even geheim maar speciaal voor onze leden organiseert de lustrumcommissie een lustrumreis! Deze zou eerst in het eerste weekend van juni plaatsvinden, maar wordt i.v.m. de strengere maatregelen verplaatst naar na de zomervakantie. De reis duurt 3 dagen; van vrijdag tot en met zondag en zal voornamelijk leuke, recreatieve activiteiten betreffen. Eigenlijk een dankjewel/cadeautje voor onze leden.

Nacht van de Professoren & lustrumfeest: 30 september

Ieder jaar organiseert VIDIUS de Nacht van de Professoren om speciale Utrechters in het zonnetje te zetten. Er worden awards uitgereikt voor bijvoorbeeld de beste bestuurder, beste huis van Utrecht, beste universitaire medewerker en het beste huisdier. Dit jaar mag de lustrumcommissie dit organiseren namens Bestuur 10! Deze activiteit is toegankelijk voor iedereen die in Utrecht studeert, maar uiteraard extra bedoelt voor bestuurders van het jaar '20/'21, leden, lidverenigingen etc.  Na het uitreiken van alle awards is het tijd voor het LUSTRUMFEEST om de lustrumperiode van VIDIUS knallend af te sluiten!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief