VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Voorzitter van VIDIUS Thomas van Gemert hangt een OERdom campagneposter op

Onderwijsinstellingen houden studenten OERdom!

Utrecht, 3 oktober 2016

Eerstejaars studenten krijgen vaak weinig of slechte voorlichting over hun Onderwijs en ExamenRegeling (OER). Het gevolg is dat studenten slecht op de hoogte zijn van de rechten en plichten betreffende hun opleiding. Om studenten beter te informeren lanceren diverse studentenorganisaties in samenwerking met Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) de campagne: Ben jij OERdom?

Met deze campagne wil het SOM studenten prikkelen om zichzelf te informeren wat de OER eigenlijk is, waar je het überhaupt kan vinden, maar bovenal waarom het belangrijk is om te weten wat er in staat en wat je er mee kunt. SOM-bestuurder Gijsbert Brinkman: ‘Eigenlijk zijn de onderwijsinstellingen zelf verplicht hun studenten goed voor te lichten over hun rechten en plichten. Dit laat nogal eens te wensen over, dus gaan we dit, liefst gezamenlijk, aanpakken.’

In de OER kunnen studenten de regels omtrent tentamens vinden maar ook rechten, zoals de mogelijkheid om studiebegeleiding te ontvangen. Gijsbert Brinkman: “Vaak weet een student niet eens wat de OER is, laat staan dat hij weet waar hij deze kan vinden. Met deze campagne bieden wij de student alle relevante informatie, op een laagdrempelige wijze, aan.”

Om studenten beter voor te lichten nemen SOM, de studentenbonden GSB, SOOZ, VIDIUS en VSSD en medezeggenschapsorganisaties Lijst STERK en Vereniging MUST het heft in eigen handen. Op de website www.benjijoerdom.nl vinden studenten alle basisinformatie over de Onderwijs en ExamenRegeling. Ook vinden ze er de vijf punten waar elke goede OER aan zou moeten voldoen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief