VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Verantwoording Kieswijzer 2018

De Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 is beschikbaar voor de gemeente Utrecht, en hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart van dit jaar. Voor de realisatie van onze Kieswijzer waren wij, de werkgroep van VIDIUS studentenunie deels afhankelijk van de medewerking van politieke partijen. Aan deze Kieswijzer doen D66, GroenLinks, VVD, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht, Partij voor de Dieren, Student & Starter en Evenwicht mee. Van de overige partijen zijn geen standpunten of toelichtingen ontvangen. Daarom zijn DENK, PVV, Piratenpartij, de Seniorenpartij Utrecht en Lijst Rex Willem Alexander niet opgenomen in deze Kieswijzer.

Wat is de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018?

De kieswijzer legt u achtentwintig stellingen voor en vergelijkt uw standpunten vervolgens met de standpunten van de politieke partijen. De uitslag laat zien met welke partijen u het meeste overeenkomst hebt. Daarnaast kunt u de toelichtingen van de partijen op de verschillende stellingen lezen en of ze het met u eens waren of niet. Deze staan in het overzicht op volgorde en met percentage erbij.

Hoe is de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 tot stand gekomen?

De Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 wordt gemaakt door VIDIUS studentenunie; VIDIUS is dé centrale belangenbehartiger voor iedereen die in Utrecht studeert. Ze komt op voor de belangen van studenten in alle facetten van het leven als student. Bijvoorbeeld op het gebied van studentenhuisvesting, openbaar vervoer of onderwijs.
De werkgroep gemeenteraadsverkiezingen 2018 van VIDIUS studentenunie heeft de stellingen gemaakt. De werkgroep leden hebben alle verkiezingsprogramma’s gelezen. Hierna zijn de de onderwerpen van de stellingen bepaald. Uitgaande van de meest recente onderwerpen op de gemeentelijke beleidsagenda, de programma’s en de eigen kennis van de lokale politiek. Op basis hiervan is een groslijst gemaakt van 62 stellingen.

Deze groslijst van 62 stellingen is daarna gecontroleerd door het onderzoeksbureau van de LSVb, welke een selectie heeft gemaakt op kwaliteit en diversiteit van de stellingen. Uiteindelijk is er een lijst ontstaan van 30 stellingen die zijn voorgelegd aan de partijen. Twee zijn er verwijderd omdat alle partijen het met elkaar eens waren. Deze zijn opgenomen in de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018. De verantwoordelijkheid voor de stellingen van de Kieswijzer ligt bij VIDIUS studentenunie. De verantwoordelijkheid voor de posities en toelichtingen bij de desbetreffende partij.

Waarom kun je alleen maar kiezen tussen een, oneens of neutraal?

De Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 kiest voor deze antwoordopties, omdat dit in onze ogen voor gebruikers het duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij het stemproces in de gemeente, je kunt voor of tegen stemmen, of niet stemmen. Daarnaast is het mogelijk, niet verplicht, om aan te geven welk onderwerp u extra belangrijk vindt.

Wie betaald de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018?

VIDIUS studentenunie neemt de kosten voor de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 in de gemeente Utrecht voor haar rekening.

Wat is het verschil tussen de Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 en andere kieswijzers?

De stemhulpen komen op een andere manier tot stand. De Utrechtse Studenten Kieswijzer 2018 bepaald zijn onderwerpen en stellingen op basis van onderzoek naar de recente onderwerpen op de gemeentelijke beleidsagenda voor studenten, aangevuld met kennis van de lokale politiek in de betreffende gemeente. Bij de Kieswijzer worden de onderwerpen en de stellingen bepaald op basis van een enquête onder lezers, aangevuld met kennis van de lokale politiek van een journalist in de betreffende gemeente. In beide gevallen kunnen de partijen hun standpunt bij de verschillende stellingen van een toelichting voorzien. Deze toelichtingen zijn door de gebruikers van de stemhulp te raadplegen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief