VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuurlijk Actief

Of je nu zelf kandidaatsbestuurder bent of je opvolgers van alle juiste informatie wilt voorzien; je bent hier aan het juiste adres voor alles wat betreft bestuurlijke activiteit in Utrecht (zowel HU als UU). 


Bestuursbeurzen

De meeste studentenorganisaties in Utrecht ontvangen bestuursbeurzen ter compensatie voor eventuele studievertraging die je oploopt door je werkzaamheden voor je organisatie. De huidige lijst met organisatie die bestuursbeurzen ontvangen vind je hier. Er zijn twee soorten bestuursbeurzen: de reguliere en die voor specifieke activiteiten. Voor de reguliere bestuursbeurzen worden de studentenorganisaties iedere drie jaar getoetst op de criteria uit het beleidskader en de subsidieregeling. Op basis van deze toetsing worden bestuursbeurzen voor drie jaar toegekend aan erkende studentenorganisaties. De eerstvolgende toetsing vindt plaats in 2015. Dan worden de vaste bestuursmaanden bepaald voor de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.Verder kunnen erkende studentenorganisaties eenmaal per jaar bestuursbeursmaanden aanvragen voor een specifieke activitieit in het daaropvolgende collegejaar. Het moet hierbij wel gaan om een bijzondere activiteit die niet tot het reguliere activiteitenprogramma van de organisatie behoort. De deadline ligt elk jaar op 1 mei voor het daaropvolgende collegejaar.

De bestuursbeurzen zijn vanaf collegejaar 2015-2016 verhoogt naar 425 euro per beurs (dit was vooralsnog 289 euro). De volledige regeling voor het aanvragen van de bestuursbeurzen van het hieropvolgende collegejaar zijn hier te vinden in de Regeling Bestuursbeurzen Studentorganisties.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Let er op dat de individuele studentbestuurder volgens de regeling zijn/haar aanvraag vóór aanvang van de bestuursactiviteit moet hebben ingediend. De onderwijsinstellingen gaan ervan uit dat alle besturen en (kandidaats)bestuursleden op de hoogte zijn van de regelingen en deadlines van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Alle voorzitters van studentenorganisaties die op de Bijlage staan, krijgen medio augustus een mail met het verzoek om de bestuursmaanden voor het daaropvolgende bestuur aan te vragen:

Stap 1: De voorzitter verdeelt in het systeem de bestuursbeursmaanden over de bestuurs- en commissieleden die hiervoor in aanmerking komen én aan de voorwaarden voldoen. De instructies voor het verdelen vind je in de instructie voor de voorzitter. Blijkt iemand achteraf toch niet te voldoen aan de voorwaarden, dan kan de bestuursbeurs ingetrokken worden. Het bedrag mag niet worden herverdeeld.

Stap 2: Nadat de voorzitter de verdeling heeft ingevoerd ontvang je als bestuurs- of commissielid een e-mail dat je jouw aanvraag kan indienen. Deze instructie helpt je stap voor stap door deze aanvraag heen.

Ben je actief in de medezeggenschap? Dan gelden er andere regelingen. Kijk voor de regelingen van de UU hier en voor die van de HU hier.

Collegegeldvrij besturen

Ben je student aan de UU of HU én ga je een fulltime bestuursjaar doen, dan is het mogelijk om een bestuursbeurs te ontvangen zonder ingeschreven te staan bij de UU of HU. Dit is vooral interessant voor:
– Studenten die in het collegejaar 2014-2015 al hun bachelor afronden (dus alle vakken hebben gehaald), maar ook tussen maart 2016 en zomer 2016 kunnen afstuderen, een jaar willen besturen en in 2016-2017 met de masteropleiding willen starten.
– Studenten die hun bachelor- of masteropleiding een jaar willen onderbreken en pas in 2016-2017 deze opleiding willen afronden.

Er zitten zowel voor- als nadelen aan collegegeldvrij besturen, op deze pagina vind je een zo compleet mogelijk overzicht:

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Je vervult een fulltime bestuursfunctie van tenminste 10 maanden.
– Je start uiterlijk in november 2015 met je bestuursfunctie.
– Aan de bestuursfunctie is een bestuursbeurs met een bedrag van 4250 euro (dus 10 maanden x 425 euro) gekoppeld.
– Je bent student aan de UU of HU en stond daarom het collegejaar ervoor ingeschreven bij een van deze onderwijsinstellingen.
– Je staat het hele collegejaar 2015-2016 niet ingeschreven bij een hoger onderwijsinstelling.
– Je voldoet tevens aan alle voorwaarden van de Regeling Bestuursbeurzen voor Studentebestuurders in Studentenorganisaties, uitgezonderd de inschrijfeis.

Aanvraagprocedure
Wanneer je je individuele aanvraag voor bestuursbeurs indient, kun je in het formulier aangeven of je collegegeldvrij wil studeren. Je krijgt dan vervolgens een overeenkomst toegestuurd ter ondertekening. Om alle fulltime studentbestuurders vóór 1 september 2015 duidelijkheid te geven of ze wel of niet in aanmerking komen voor de regeling collegegeldvrij besturen is de aanvraagprocedure als volgt:

1. De voorzitter van studentenorganisaties kent eerst de bestuursbeurzen toe aan de bestuurders die een bestuursbeurs van € 4250 krijgen.
2. De onderwijsinstellingen handelen deze verzoeken met voorrang af vanaf 17 augustus.
3. De andere individuele aanvragen worden vanaf eind augustus afgehandeld.

NB Vraag collegegeldvrij besturen tijdig maar uiterlijk 1 december 2015 aan. Houd er rekening mee dat je je niet meer met terugwerkende kracht kunt inschrijven en studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart aanvragen als blijkt dat je niet voor deze regeling in aanmerking komt.

Uitstel afstuderen (alleen UU)

Wil je je afstuderen uitstellen? Je moet dan een verzoek tot uitstel indienen bij de examencommissie, binnen twee weken nadat je per e-mail bent geïnformeerd dat je kan gaan afstuderen. In 2015-2016 kun je in ieder geval uitstel krijgen als je:

– een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van ten minste € 425 van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
– een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen;
– onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de masteropleiding.

NB Je moet je zelf uitschrijven en ook je studiefinanciering en OV-product stopzetten (zie pagina Uitschrijven).

Minor Leiderschap

Ben je volgend collegejaar minstens 15 uur per week bestuurlijk actief? Je kunt je tot eind september nog inschrijven voor de minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten. De minor staat open voor studenten van binnen en buiten de HU, van zowel hogescholen als universiteiten. De reguliere inschrijving voor minoren is inmiddels gesloten. Dus wil je je inschrijven, stuur dan een mail aan leiderschap@hu.nl. Je krijgt dan de inschrijfprocedure toegestuurd. Meer informatie over inschrijven vind je hier.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief