VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Medezeggenschapsmonitor: ondersteuning medezeggenschapsraden schiet tekort

Gisteren werd de medezeggenschapsmonitor gepresenteerd op de Dag van de Medezeggenschap. Het onderzoek laat zien dat het overgrote deel van de medezeggenschapsraden te weinig mogelijkheden en ondersteuning krijgen om hun taken volwaardig uit te voeren. Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): “De uitkomsten van de monitor onderstrepen nogmaals de roep om verbetering van de studenteninspraak die sinds de Maagdenhuisbezetting duidelijk hoorbaar is.”


Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Overleg Fracties (LOF, koepel voor universitaire medezeggenschapsraden) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM, koepel voor hogeschoolraden). Bovendien werkten ISO, Vereniging Hogescholen, VMH en LOVUM mee. 1201 medezeggenschappers hebben deelgenomen aan het onderzoek dat duidelijke verschillen in tijd en ondersteuning laat zien tussen de verschillende onderwijsinstellingen.

Medezeggenschapsraden op hogescholen blijven duidelijk achter op die op universiteiten. Waar een raadslid op een hogeschool gemiddeld 5.7 uur per week gepland krijgt is dit op de universiteit al 9.1 uur. Desondanks geven ook de raadsleden op universiteiten aan dat ze meer tijd nodig hebben om hun werk goed uit te voeren. LSVb-voorzitter Tom Hoven: “De monitor bevestigt wat we al dachten: LSVb, SOM en LOF geven al jaren aan dat medezeggenschappers te weinig tijd krijgen om hun taak goed uit te voeren. “Studenten krijgen er bovendien nauwelijks iets voor terug. Ook de mogelijkheid tot scholing van de raadsleden blijkt zeer mager: maar liefst 46% van de studentmedezeggenschappers zegt te weinig scholing te krijgen. Hoven: “Hoe kun je dan van hen verwachten dat ze hun taak goed uit kunnen voeren?”

Daarnaast blijkt de invloed van studenten op de onderwijskwaliteit erg mager. Bestuurders staan lang niet altijd open voor de argumenten van de raad. “Uit de monitor blijkt dat slechts 19% van de raadsleden vindt dat hun bestuurder zich open en constructief opstelt”, aldus SOM-bestuurder Laurens Nuijten. Ook geven de studenten aan weinig invloed te hebben op belangrijke onderwijsinhoudelijke onderwerpen, zoals de prestatieafspraken (slechts 16%) en kwaliteitszorg (21%). Nuijten: “Terwijl dat bij uitstek onderwerpen zijn om de raad bij te betrekken.”

De studentenorganisaties pleiten voor versterking van de positie van de medezeggenschap op bovengenoemde punten en zetten zich hier ook zelf voor in. Het LOF lanceert vandaag de eerste MOOC speciaal voor medezeggenschappers, via het online opleidingsinstituut ‘De Politieke Zaal’. “Veel nuttige ervaring over netwerken, samenwerken en onderhandelen gaat ieder jaar verloren wanneer de raad van leden wisselt”, stelt Leonie Kuhlmann, oprichter van De Politieke Zaal. “Met behulp van video’s van oud-medezeggenschappers, waarin zij openhartig vertellen over hun ervaringen en waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe je effectiever invloed kunt uitoefenen, wordt deze kennis via De Politieke Zaal nu wel overgedragen.”

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief