VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Universiteit Utrecht verhoogt bestuursbeurzen naar 425 euro

Vandaag heeft de centrale medezeggenschap van de Universiteit Utrecht ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur om de bestuursbeurzen te verhogen naar 425 euro per maand. Ook blijven fulltime besturen en collegegeldvrij besturen mogelijk. In de oorspronkelijke nota over het profileringsfonds werden beide afgeschaft en ging de beurs naar 300 euro.

CDrmG0dUkAAhAYr

In eerste instantie leek het College van Bestuur niet te willen afwijken van dit voorstel. De studentengeleding weigerde echter toe te geven en eiste een verhoging naar 600 euro. Na een drietal schorsingen kwamen beide partijen tot een bedrag waarmee de raad instemde; 425 euro. Hieraan voorafgaand werden ook alle aanwezige studentbestuurders, die in grote getalen waren gekomen, naar hun mening gevraagd door de raad. Het merendeel kon zich vinden in het voorstel van 425 euro per maand, inclusief het behouden van fulltime besturen en de mogelijkheid tot collegegeldvrij besturen. Een aantal koepelorganisaties had, onder leiding van VIDIUS, al eerder in een brief aan het College van Bestuur hun zorgen geuit over de voorliggende nota.

‘Dit is goed nieuws voor het studentenleven van Utrecht. Bestuurders weten waar ze aan toe zijn en kunnen ook zekerheid bieden aan hun opvolgers’, aldus Isabelle Beelen, voorzitter van VIDIUS studentenunie. VIDIUS overhandigde vorige week een inventarisatie van de activiteiten die studieverenigingen organiseren aan het College van Bestuur.

Collegegeldvrij besturen?
Als een studentbestuurder ervoor kiest om collegegeldvrij te te besturen, ontvangt hij of zij wel een bestuursbeurs van de onderwijsinstelling, maar betaalt hij of zij geen collegegeld. Dit houdt dan uiteraard wel in dat er geen onderwijs gevolgd kan worden aan de desbetreffende instelling. Wel kan de student ingeschreven blijven staan en dus gebruik maken van de faciliteiten van de onderwijsinstelling. Daarnaast vervalt wel het recht op een lening en/of een OV-abonnement van DUO.

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief