VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Brief Utrechtse studentenorganisaties naar CvB’s HU en UU

Geachte Colleges van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht,

Wij, de Utrechtse studentenorganisaties, maken ons grote zorgen.

Samen creëren wij een bloeiend studentenleven en samen maken wij van Utrecht een geweldige stad om te studeren. Wij organiseren educatieve en carrièregerichte activiteiten en voeren maatschappelijke projecten uit. Wij zorgen dat studenten in beweging blijven, zich cultureel kunnen ontwikkelen of elkaar vinden op basis van hun overtuiging. Daarnaast dragen studentenorganisaties, meer dan wat dan ook, bij aan de communityvorming, ontplooiing en loopbaanoriëntatie van Utrechtse studenten.

Wij zijn erg blij dat de onderwijsinstellingen deze zaken erkennen. Verheugd waren wij dan ook om het feit dat dat de Universiteit Utrecht enige tijd geleden het voortbestaan van de bestuursbeurzen in de huidige vorm garandeerde. Des te groter was de schok toen wij het document ontvingen waarin stond dat het College van Bestuur van de universiteit op termijn uitsluitend de mogelijkheid wil om parttime te besturen. Hiervoor noemt het College van Bestuur vier argumenten, waar wij graag op reageren.

Het eerste argument is dat studenten minder risico op vertraging lopen. Veel huidige bestuurders die parttime besturen, lopen echter ook al vertraging op. In de praktijk blijkt het meestal onmogelijk om een studentenorganisatie naast een fulltime studie draaiende te houden. Parttime bestuurders werken ontzettend hard om met veel moeite hun organisatie draaiende te houden, terwijl ze daarnaast meestal hoogstens één vak kunnen volgen. Vaker klinkt de wens van parttime bestuurders dat zij graag fulltime willen besturen, in plaats van andersom.

Een tweede argument is gebaseerd op de aanname dat het voor studentenorganisaties eenvoudiger zou worden om bestuurders te vinden. Veel bestuurders kiezen echter bewust voor een fulltime bestuursjaar. Als alleen parttime besturen mogelijk is, verrichten potentiële bestuurders wellicht liever een jaar lang activiteiten buiten het studentenleven. Juist het bestaan van de keuze voor zowel parttime als fulltime besturen zorgt voor een groot aantal studentbestuurders.

Als derde argument wordt genoemd dat studentbestuurders, wanneer ze parttime besturen, naast hun studie een bijdrage leveren aan een bloeiend studentenleven in Utrecht. Voor een groot deel van de organisaties geldt echter dat deze praktisch niet parttime te besturen zijn. Een langdurige en intensieve commitment is namelijk nodig om deze organisaties draaiende te houden. Een fulltime bestuursjaar hangt dus samen met het voortbestaan en de continuïteit van de betreffende studentenorganisatie.

Ten slotte noemt u als voordeel dat studenten aan hun opleiding verbonden blijven, wat bijdraagt aan de communityvorming. Hetgeen waardoor studenten écht communityvorming ervaren, is voor veel studenten hun vereniging. Als er minder activiteiten worden georganiseerd, kamers en sociëteiten niet meer een ontmoetingsplaats vormen en bestuurders geen verbindende schakel meer zijn tussen studenten, docenten, commissies en organisaties, zal deze functie wegvallen. Voor studieverenigingen geldt daarnaast dat juist fulltime bestuurders verbonden zijn aan hun opleiding. Zij kennen de studenten en medewerkers en zijn op de hoogte van wat er op de opleiding speelt. Als zij hier niet meer fulltime de gelegenheid toe hebben, zal dit veel minder worden.

Uw intentie om besturen uitsluitend parttime te maken, het feit dat u het budget voor de bestuursbeurzen nauwelijks verhoogt ondanks de komst van het leenstelsel, en het feit dat u hier nooit met ons over van gedachten hebt gewisseld, baart ons ernstige zorgen over de toekomst van het Utrechtse studentenleven. Wij hopen dat u deze zorgen van alle Utrechtse studentenorganisaties serieus neemt.

Wij vragen u dus, ook op de lange termijn, fulltime besturen mogelijk te houden. Met het oog hierop drukken wij u ook op het hart om het collegegeldvrij besturen, in de context van het leenstelsel, mogelijk te houden. Geen (volledig) collegegeld hoeven te betalen is bovendien niet slechts belangrijk voor iedereen die een fulltime beurs krijgt, zoals op dit moment het geval is, maar voor iedereen die geen of minder vakken volgt. Ten slotte hopen wij dat u over de genoemde punten met ons in gesprek wilt gaan en blijven. Wij kijken uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

unnamed Screen Shot 2015-04-16 at 10.41.24

De VIDIUS studieverenigingenraad

Namens de studieverenigingen van de Universiteit Utrecht

  BOCS_logo

Het BOCS

Namens de Christelijke studentenverenigingen

 fug_logo

De FUG

Namens de studentengezelligheidsverenigingen

 Screen Shot 2015-04-16 at 10.44.18

Het KOSMU

Namens de studentenmuziekverenigingen

 logo

Stichting OSHU

Namens de studieverenigingen van de Hogeschool Utrecht

De SIC

Namens de internationale verenigingen

stickylogo 

De Sportraad

Namens de studentensportverenigingen

  default-logo

De Landelijke Kamer van Verenigingen

 bisous-logo

De Landelijke Studentenvakbond

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief