VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Straks alleen nog part-time besturen?

Afgelopen week is het plan van het College van Bestuur (CvB) over het profileringsfonds naar de Universiteitsraad gestuurd. In het kort staat daar het volgende in:

1.       De bestuursbeurzen worden met elf euro verhoogd tot driehonderd euro, het aantal beurzen blijft gelijk. De vergoeding voor mensen die om een andere reden vertraging oplopen (bijvoorbeeld door een handicap) wordt ook 300 euro.

2.       Er wordt niks gezegd over collegegeldvrij besturen, het CvB heeft inmiddels aangegeven dat hier nog over gepraat kan worden. Parttime collegegeldvrij besturen zou praktisch niet mogelijk zijn.

3.       En het belangrijkste: het College van Bestuur wil op termijn volledig af van fulltime besturen.

Over deze punten is gesproken in een vergadering van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS) van de U-Raad. Hierbij waren VIDIUS en de VIDIUS studieverenigingenraad aanwezig.  Zowel de Universiteitsraad als VIDIUS vinden deze plannen volstrekt onacceptabel. Een verhoging van de bestuursbeurzen met elf euro is heel karig als bestuurders ook hun basisbeurs moeten inleveren. Toen de U-Raad hierop wees had de rector wel een oplossing: bestuurders moeten parttime besturen, en het CvB vond het niet erg als het studentenleven er dan op achteruit gaat. Ondertussen wilde het CvB zelf nauwelijks concessies doen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de toekomst van het Utrechtse studentenleven. Wij volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet en zullen uiteraard een tegengeluid laten horen.

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief