VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuur presenteert VIDIUS beleidsplan 2024

Op de Algemene Vergadering in december presenteerde bestuur 85 het beleidsplan voor 2024. In het beleidsplan formuleert het bestuur haar doelen voor het aankomende jaar. Voor 2024 heeft het bestuur haar doelen onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Vereniging, Bewustmaking en Belangenbehartiging.

Het beleid onder Vereniging heeft onder andere tot doel om de organisatie intern te versterken. Het bestuur presenteert bijvoorbeeld plannen om de bestuurswelzijn de komende jaren te waarborgen. Ook gaat het bestuur het ledenportaal ViaVIDIUS een update geven en aanvullen. Daarnaast omhelst Vereniging ook het beleid voor betere ledenbinding. Het bestuur stuurt aan op meer ledencontact, onder ander door een kroegcollege en tweemaandelijkse borrels te organiseren. In het plan staat ook dat er meer samenwerkingen worden aangegaan met lidorganisaties.

Onder het thema Bewustmaking presenteert het bestuur haar beleid om de Utrechtse studenten te informeren van maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor worden online middelen ingezet, zoals het plaatsen van maandelijke informatiepost op de sociale media. Ook worden er fysiek actie ondernomen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de Medezeggenschapsverkiezingen.

Tot slot presenteert het bestuur onder het thema Belangenbehartiging haar beleid om het studentenleven in Utrecht te verbeteren. Bijvoorbeeld door participatie aan het verenigingsleven makkelijker te maken voor mbo-studenten. Maar ook door verenigingen te ondersteunen, door voor hen te lobbyen over het nieuwe beleids- en toetsingskader voor bestuursbeurzen.

Na een uitgebreide bespreking door de AV is het beleidsplan aangenomen. Het bestuur gaat met veel enthousiasme aan de slag met de plannen!

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief