VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

VIDIUS en studentengeleding U-Raad: leenstelsel? Houd besturen betaalbaar!

Bestuursbeurzen zijn essentieel voor een bloeiend studentenleven. Zeker als het leenstelsel aangenomen wordt is het van belang dat het financieel haalbaar blijft om een bestuursjaar te doen. Vanuit meerdere studentorganisaties bereikt ons het geluid dat zij vrezen dat de bestuursbeurzen drastisch gaan veranderen. Bij VIDIUS studentenunie en de U-raad stond de telefoon roodgloeiend met telefoontjes van verenigingen die bang zijn om geen opvolging meer te kunnen vinden vanwege geruchten over het afschaffen van de bestuursbeurzen. Daarom roepen wij de universiteit op om te garanderen dat de bestuursbeurzen behouden blijven.

Actief studentenleven

Studentenorganisaties organiseren veel activiteiten voor de Utrechtse maatschappij, zoals lezingen en maatschappelijke projecten. Daarnaast ondersteunen zij studenten door het verkopen van boeken of helpen met een uitwisseling naar het buitenland. Dit stelt studenten in de gelegenheid om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Ook is een bestuursjaar een manier voor studenten om zich te verrijken naast hun studie, wat past bij de wensen van de HU en de UU: een focus op carrière, ontplooiing en de arbeidsmarkt.  Ten slotte is er nog een belangrijke functie van studentenorganisaties: zij zorgen voor communityvorming. Studenten krijgen meer onderlinge banden en leren zich in te zetten voor een ander. De universiteit zou dit met beide handen aan moeten pakken en alles op alles moeten zetten om te zorgen dat dit blijft bestaan als de basisbeurs wordt afgeschaft.

Belang bestuursbeurzen

Een actief studentenleven is alleen in de huidige vorm mogelijk als studentorganisaties elk jaar weer genoeg capabele bestuurders weten te vinden die bereid zijn zich een jaar in te zetten. Voor veel verenigingen is dat vaak al lastig, maar zonder bestuursbeurzen en met leenstelsel wordt dit een enorme opgave. Want hoewel de beurs slechts een tegemoetkoming is in de kosten (voor fulltime bestuurders meestal 289 Euro per maand) is het voor veel studenten essentieel om rond te kunnen komen. Bovendien gaat het tegen alle redelijkheid in om studenten veel meer te laten lenen voor het fulltime organiseren van activiteiten waar de Utrechtse studenten beter van worden. Daarnaast is er een tweede probleem.

Collegegeldvrij besturen onder druk

Het collegegeldvrij besturen dreigt namelijk ook afgeschaft te worden. Collegegeldvrij besturen houdt in dat je als student ingeschreven kan blijven staan zonder collegegeld te betalen. Je kan dan geen vakken volgen maar wel gebruik maken van faciliteiten van de universiteit. Als je niet als student ingeschreven staat kun je niet lenen. Als je wel als student ingeschreven staat moet je lenen om het collegegeld te betalen. Als de bestuursbeurzen dus afgeschaft worden, en het collegegeldvrij besturen wordt afgeschaft, moet je lenen voor het collegegeld dat je alleen  betaalt om te kunnen blijven lenen. Niet een heel aantrekkelijk verhaal om potentiële opvolgers enthousiast te maken.

Financiering

De enige manier om een bestuursjaar aantrekkelijk te houden is daarom om de bestuursbeurzen te verhogen en het collegegeldvrij besturen te behouden en te verruimen. Maar dat kost geld, zal de universiteit antwoorden, en dan zal er bezuinigd moeten worden op andere zaken. Maar gelukkig is dat niet nodig. De opbrengsten die voortkomen uit het leenstelsel vloeien namelijk terug naar de hoger onderwijsinstellingen. De universiteit zal dus extra inkomsten krijgen. Een deel van de opbrengst van de nieuwe wet kan logischerwijs gebruikt worden om de schadelijke neveneffecten te ondervangen. Daarom doen VIDIUS studentenunie en de studentgeleding van de Universiteitsraad een dringende oproep aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht om de onrust onder studenten weg te nemen. Mocht het leenstelsel ingevoerd worden, verhoog de bestuursbeurzen en behoud het collegegeldvrij besturen!

Geschreven in samenwerking met de studentengeleding van de universiteitsraad (Wouter Lammers). 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief