VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Collegevoorstel splitsen & omzetten is anti-student

Maandagmiddag is het collegevoorstel ‘WONINGSPLITSEN EN OMZETTEN’ naar buiten gekomen waarin het college van B&W haar plannen presenteert rondom het aanscherpen van het splits- en omzetbeleid.  Middels een voorbereidingsbesluit moeten alle nieuwe splitsingen en omzetting voldoen aan zeer strenge leefbaarheids- en kwaliteitseisen waaronder een minimaal woonoppervlakte van 24m2 per bewoner bij omzettingen. Met dit voorstel laat het college zien dat ze alleen denken aan een handjevol klagende buurtbewoners. De student staat in de kou. Pijke Dorrestein, voorzitter VIDIUS studentenunie: “Elke student droomt van zo’n grote kamer, maar ook elke student heeft nachtmerries van hoeveel zo’n kamer per maand kost. Dat worden onbetaalbare luchtkastelen. Hier heeft niemand iets aan.”


Handjevol bewoners

In Utrecht wonen 20.000 studenten particulier. Door een groepje klagende bewoners gaat het college overstag. Het aantal studenten dat tevreden in de stad woont, is enorm veel groter dan de bewoners die nu zorgen voor dit nieuwe beleid. “De gemeente gooit vanwege deze bewoners de stad op slot. Studenten zijn niet meer welkom. Utrecht is een stad met verschillende soorten bewoners en studenten horen hier absoluut bij!”, aldus Dorrestein. De scheve afweging van de belangen van studenten en klagende buurtbewoners laat zien dat de gemeente in de waan van de dag leeft.

Onbetaalbare studentenkamers

In het voorstel gaat het om de gemiddelde woonoppervlakte per bewoner. Het gemiddelde woonoppervlakte wordt berekend door het totale oppervlakte van een huis te delen door het aantal bewoners. Het maximaal aantal toegestane bewoners wordt naar beneden afgerond. Pijke Dorrestein: “Vanaf 2016 mag in een huis van 95m2 voortaan maar drie studenten wonen. Als in dat huis een gemeenschappelijke ruimte is van 20m2 betekent dat, dat de kamers gemiddeld bijna 25m2 zijn.  Een dergelijke kamer kost al gauw 500 euro. Welke student zonder basisbeurs kan dat betalen? Bovendien zijn te kleine kamers in Utrecht helemaal geen probleem.”

In het coalitieprogramma van het huidige college valt te lezen: “De ambitie om meer studenten- en starterswoningen te realiseren blijft onverminderd van kracht.” Dit collegevoorstel gaat lijnrecht tegen deze ambitie in. De minimale oppervlaktenorm betekent een stop op nieuwe studentenhuizen. Particuliere investeerders weten dat er geen studenten zijn die zich zulke grote kamers kunnen veroorloven. Pijke Dorrestein: “Niemand is hierbij gebaat. Particuliere investeerders kunnen niet meer investeren in studentenkamers, studenten zullen de wachttijden weer zien oplopen en het college zal haar ambitie niet halen.”

Illegaliteit
Met dit voorstel zal het aantal studenten dat in een illegaal huis woont sterk toenemen. Zij zullen gaan huren bij particulieren die kleinere, beter betaalbare kamers aanbieden in huizen zonder vergunning. Omdat de uitwonende beurs is afgeschaft is er voor studenten geen reden meer om zich bij de gemeente in te schrijven. Hierdoor is het niet mogelijk te handhaven voor de gemeente op bijvoorbeeld brandveiligheid. Dorrestein: “Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Hiermee creëer je een groot probleem.”

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief