VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Minder uitwonenden? Reken je niet rijk!

Utrecht, 5 oktober 2015 – Uit de jaarlijkse studentenmonitor van Kences blijkt dat er ‘mogelijk’ minder studenten uitwonend gaan wonen. Wanneer rekening wordt gehouden met het maximale effect van het leenstelsel zal het aantal uitwonenden in de komende acht jaar afnemen met 13.000. Zonder effecten van het leenstelsel zou dat aantal toenemen met 22.000. VIDIUS studentenunie betwijfelt of in Utrecht de vraag naar studentenhuisvesting daadwerkelijk zal afnemen.

“Gevaarlijke kijk op de zaak”

“Instanties moeten zich nu niet rijk gaan rekenen. De effecten van het leenstelsel zijn dus nog steeds onduidelijk, maar wat we wel weten is dat in Utrecht de spanning op de woningmarkt voor studenten nog steeds het hoogste is van heel  Nederland,” aldus voorzitter Pijke Dorrestein. “Wij zien steeds meer de tendens dat er gezegd wordt dat het einde van de kamernood in zicht is. Dit is een gevaarlijke kijk op de zaak omdat lang niet alle factoren worden meegerekend.”

Internationals en tijdelijke huisvesting

Er zijn een aantal redenen om te verwachten dat het aantal uitwonenden toch zal toenemen. Dorrestein: “De conclusies uit de monitor zijn heel voorzichtig geformuleerd. Niemand weet het zeker.” In de monitor zijn de puntmobiele studenten niet meegenomen. Puntmobiele studenten zijn studenten die een deel van hun studie in Utrecht volgen. Dit zijn voornamelijk internationals die hier voor één of twee semesters komen studeren. Pijke Dorrestein: “De Universiteit Utrecht zet volop in op internationalisering. Het is logisch om te verwachten dat hierdoor meer internationals komen. Zij hebben tevens geen last van de invoering van het leenstelsel. Alle internationals moeten natuurlijk ook gehuisvest worden.”
Ook worden tijdelijke projecten, zoals bijvoorbeeld De Sterren, meegenomen in de berekeningen van het totaal aantal studentenwoningen. Deze projecten hebben meestal een looptijd van 10 jaar en na die periode verdwijnen ze weer waardoor er honderden kamers nodig zijn om dit op te vangen.

Bijbouwen en omzetten

Het is belangrijk om nu juist bij te bouwen. Er is nog een aanzienlijk tekort aan studentenkamers In Utrecht dat moet worden ingelopen. Pijke Dorrestein: “Uit de monitor blijkt ook dat Utrecht de hoogste spanningsindicator heeft van alle studentensteden. Dat betekent dat in Utrecht het hoogste aantal studenten liever ergens anders zou willen wonen.” Het is dus belangrijk dat er slimme oplossingen worden geboden om studenten een passende woning aan te bieden. Er is nog een reden dat er nu moet worden bijgebouwd. “De doorlooptijd van een groot project is al snel vijf jaar. Als we nu niets bijbouwen kampen we over vijf jaar met een groot tekort. Juist over vijf jaar zal ook een groot deel van de tijdelijke studentencomplexen aflopen,” aldus Pijke Dorrestein. Ook ziet VIDIUS hier een rol weg gelegd voor het omzetten van woonhuizen naar studentenkamers.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief