VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

VIDIUS studentenunie steunt plan LSVb omtrent flexibel studeren maar blijft kritisch

Het plan van de LSVb in samenwerking met enkele politieke partijen om het voor studenten mogelijk te maken te betalen voor losse vakken is door VIDIUS studentenunie goed ontvangen. Met deze nieuwe vorm van studeren kunnen studenten die geen tijd hebben voor een volledige opleiding vanwege bijvoorbeeld een bestuursjaar een deel van hun vakken volgen en hier ook een deel van het collegegeld voor betalen.


Eerdere plannen

VIDIUS sprak zich, samen met andere studentorganisaties, op 16 april 2015 in een brief al uit vóór deze ‘parttime collegegeldvrij besturen’ vorm omdat het huidige systeem geen rekening houdt met deze flexibele studenten. In deze brief benadrukte VIDIUS en de anderen de belangrijke rol van (parttime) studentbestuurders en hun organisaties. Pijke Dorrestein, voorzitter VIDIUS: “Zeker met de invoering van het leenstelsel is het belangrijk dat studenten die zich op een andere manier willen ontwikkelen én daarmee een bijdrage leveren aan het studentenleven in Utrecht hierin worden ondersteund.” Studentorganisaties zijn van vitaal belang voor communityvorming in de stad Utrecht en leveren een zinvolle bijdrage aan  studie en studententijd. “Nu is het voor veel studenten financieel niet haalbaar om een bestuur te doen, omdat er ook nog een enorme smak collegegeld betaald moet worden voor onderwijs dat niet gevolgd kan worden”.

Kritische noot

VIDIUS maakt zich wel zorgen over de bekostiging van instellingen. Er gaan stemmen op om bekostiging van onderwijsinstellingen aan te passen en dit bijvoorbeeld per studiepunt te doen. “Dit is een gevaarlijke bijkomstigheid en het is aan de landelijke partijen om te zorgen dat dit niet om zal slaan naar een enorm perverse rendementsprikkel”, aldus Dorrestein.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief