VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Student Hotel niet welkom in Utrecht

Gisteravond is in de Utrechtse gemeenteraad een motie aangenomen die verbiedt dat er woonvormen aan Utrechtse studenten mogen worden aangeboden die bewust het huurrecht omzeilen. Student Hotel, die torenhoge kamerprijzen vragen onder het mom van een ‘hotel contract’, is hier een goed voorbeeld van. De motie werd ingediend door Student & Starter, Groenlinks, Pvda, SP en Partij voor de Dieren.

Voorzitter van VIDIUS studentenunie, Martijn Grul reageert verheugd op de nieuwe maatregel: “Studenten zijn de dupe van het kamertekort en accepteren noodgedwongen kamers zonder huurbescherming en huurrechten. Deze motie is een belangrijke stap in de goede richting”. De praktijken van The Student Hotel zijn al langer een doorn in het oog van VIDIUS, de Landelijke Studentenvakbond en andere studentenbonden in heel Nederland. Utrecht is de tweede stad (na Leiden) waar een motie wordt aangenomen die zich expliciet tegen het concept Student Hotel keert. Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken op welke manier de woonvorm van Student Hotel kan vallen onder de regels van huurrecht en bescherming. Grul: “Student Hotel moet zich net als alle andere verhuurders netjes aan de huurwet houden, alleen dan zijn ze welkom in Utrecht.”

De partijen constateren dat er nog steeds een groot tekort is aan studentenhuisvesting. In de motie staat dat studenten sneller akkoord gaan met een constructie van een ‘Student Hotel’, aangezien er een extreme krapte op de woningmarkt in Utrecht is. Grul: “De kern van het probleem ligt nog steeds bij te weinig huisvesting voor studenten. Anders zou geen enkele student gebruik maken van het Student Hotel. De oplossing daarvoor is het realiseren van meer studentenhuizen, niet de toevlucht zoeken in hotel overeenkomsten.”

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief