VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bijna 70% kamerprijzen in Utrecht (veel) te hoog

Uit onderzoek van woningcorporatie SSH en VIDIUS studentenunie blijkt dat 69% van de Utrechtse studenten een (veel) te hoge huur betaalt voor een studentenkamer op de particuliere markt. Gemiddeld betalen deze studenten € 126 per maand teveel. Voor studenten met een kleine beurs een fors bedrag! Het voorkomen en bestrijden van uitbuiten van studenten door verhuurders blijft daarmee een zaak van hoge urgentie.

In nagenoeg elke studentenstad betalen studenten een te hoge huur. Terwijl er in Utrecht de laatste jaren veel studentenwoningen zijn toegevoegd, is het aandeel te hoge huren sinds 2008 bijna niet veranderd. In 2008 was 74% van de huren (veel) te hoog. In 2018 is dat nog 69%. Verhuurders die hun kamers (veel) te duur verhuren, vragen net als in 2008 gemiddeld ca. 50% teveel huur (gemiddeld € 126 per maand). De kamermarkt in Utrecht blijft de komende jaren krap. Verhuurders kunnen daarom nog steeds hoge prijzen vragen. Ondanks dat in de afgelopen tien jaar veel kamers zijn bijgebouwd, blijft het aantal studenten dat een kamer zoekt in Utrecht oplopen. De studentenaantallen blijven stijgen, terwijl het aantal kamers dat in Utrecht wordt aangeboden de afgelopen jaren juist is afgenomen. Voorzitter Martijn Grul van VIDIUS studentenunie: “Studenten moeten steeds vaker geld lenen voor hun huur en zonder uitzicht op ontspanning van de kamermarkt zal dit alleen maar toenemen. Huisjesmelkers houden hierdoor vrij spel. Het is belangrijk dat uitbuiting door verhuurders wordt aangepakt”.

De maximale huurprijzen van kamers zijn vastgelegd in de wet. Studenten zijn zich echter vaak niet bewust van hun rechten. Via de check op NormaleHuur.nl kan iedereen zijn huurprijs zelf controleren. Bij een te hoge huur kan de rechtshulp van VIDIUS helpen om er samen met een huisbaas uit te komen. In sommige gevallen kan het namelijk zomaar zijn dat een huisbaas niet op de hoogte is van het feit dat er regels worden overtreden, en slechts de overspannen markt volgt. Als studenten er niet uitkomen is het mogelijk naar het huurteam te stappen en een zaak aan te spannen tegen de huisbaas in kwestie.

VIDIUS roept de gemeente Utrecht en andere betrokken partijen op om deze problematiek gezamenlijk aan te pakken. In het rapport Huur niet te Duur doen VIDIUS en de SSH hiervoor concrete aanbevelingen.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief