VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studenten uiten ongenoegen, Hogeschool Utrecht blijft stil

De Hogeschoolraad van de HU heeft gisteravond haar ongenoegen geuit over de gang van zaken omtrent het convenant Beter Benutten. De raad stelt dat plannen die jaren geleden zijn ingestemd in het huisvestingsplan nu zonder kennisgeving in dit convenant zitten, terwijl er nog allerlei onderzoeken omtrent de haalbaarheid moeten plaatsvinden. VIDIUS studentenunie maakt zich zorgen om het gebrek aan heldere communicatie met de medezeggenschap en studenten.


Voorzitter van VIDIUS, Pijke Dorrestein: “Dit gebrek aan communicatie zorgt voor erg veel frustratie en paniek onder studenten. Zowel de medezeggenschap als studenten weten niet waar ze aan toe zijn.” Het convenant omtrent flexibiliteit heeft de afgelopen dagen veel stof doen opwaaien en VIDIUS is van mening dat de manier van communiceren van de HU daar zeker aan heeft bijgedragen.

“Door te zeggen dat de medezeggenschap akkoord is gegaan met de plannen heeft de HU de ‘schuld’ bij de medezeggenschap gelegd, terwijl deze plannen nooit zijn gemaakt met het ontlasten van het OV in gedachte. Studenten en personeel zijn nooit betrokken bij het convenant. Aangezien de afspraken in het convenant met een hele andere gedachte zijn ingestoken had de HU studenten hier absoluut bij moeten betrekken,” aldus Dorrestein.

VIDIUS vindt dat onderwijs niet ondergeschikt moet zijn aan openbaar vervoer. Dorrestein: “Openbaar vervoer is een middel om onderwijs te bereiken. Vinden de OV-bedrijven en de provincie de spits te druk? Dat is dan niet het probleem of de verantwoordelijkheid van de HU maar van de vervoerders. Op deze manier zijn studenten de dupe van allerlei plannen waar zij niet in zijn gehoord.”

Voor veel studenten brengt flexibiliteit juist problemen. Zo komen vaste roostertijden bij banen in de knel en zijn studenten die, vaak vanwege het leenstelsel, thuis wonen en lange reistijden hebben erg laat thuis. Met het leenstelsel is de flexibiliteit van de student flink ingeperkt, aldus VIDIUS. Ook moet digitalisering gebruikt worden ter bevordering van klassiek onderwijs.

Op dit moment heeft de HU nog geen reactie gegeven op de onvrede over de wijze van communiceren die leeft onder de medezeggenschap en studenten. “Ook nu weer toont de HU aan dat het informeren van studenten niet de prioriteit heeft,” volgens Dorrestein.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief