VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Utrecht heeft een tekort van minstens 8000 studentenwoningen

De druk op de woningmarkt in Utrecht is hoog,  het groeiende aantal studenten krijgt steeds moeilijker een woning. Uit het Landelijk Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences, die donderdag 3 oktober uit kwam, bleek dat huisvesting voor Utrechtse studenten een groot probleem blijft. Uit dit jaarlijkse verslag komt Utrecht er als studenten woonstad bepaald niet fraai uit, sterker nog, Utrecht heeft een van de hoogste woningdruk in Nederland! VIDIUS studentenunie vindt dat studenten op een fatsoenlijke manier gehuisvest moeten kunnen worden. Daarom is het van essentieel belang dat de belangrijke partijen zich, net zoals VIDIUS, harder inzetten voor een van de belangrijkste behoeftes van de student.

Uit de monitor blijkt dat Utrecht op landelijk niveau het slechts scoort op het gebied van vraag en aanbod. Het aanbod is niet in verhouding met de vraag en er is een tekort van minstens 8000 studentenwoningen. De komende jaren groeit het studentenaantal in Utrecht fors, met name op het gebied van internationale studenten. Er ligt dus bij de gemeente Utrecht, studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen een belangrijke taak om deze studenten te voorzien in deze basisbehoefte. ”Op deze manier is Utrecht als studentenstad niet voorbereid op de toekomst” – Boukje Dotinga, VIDIUS bestuur.

Volgens de monitor is er naast een hoge druk op de woningmarkt ook sprake van te hoge huren en komen Utrechtse studenten het slechts uit de monitor wat betreft maandelijkse woonlasten. Waar het landelijk gemiddelde ongeveer 10 euro te hoog ligt is dit in Utrecht maar liefst 65 euro. ”Er moet een manier gevonden worden om het voor de student goedkoper te maken op kamers te wonen” aldus Boukje.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief