VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Eerste stap in compensatie studenten met een functiebeperking

Utrecht, 28 september 2018

De gemeente Utrecht gaat de individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperking per 1 januari 2019 verdubbelen naar 200 euro per maand. Deze toeslagen zijn bedoeld voor studenten die door hun functiebeperking hoge financiële kosten hebben en belemmerd worden om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is zondag bekendgemaakt door de gemeente. VIDIUS studentenunie is blij met de eerste stappen in de juiste richting voor studenten met een functiebeperking.

Elk jaar starten duizenden studenten aan een onderwijsinstelling, waaronder ook studenten met een functiebeperking. Door de invoering van het leenstelsel lopen de kosten hoog op, waardoor veel studenten genoodzaakt zijn een bijbaan te nemen naast hun studie. Studenten met een functiebeperking zijn hier echter niet of in mindere mate toe in staat. Daarnaast hebben zij vaak hogere zorgkosten en meer kans op een studievertraging. Hierdoor maken zij meer studiekosten, waardoor zij een financiële achterstand hebben op de gemiddelde student.

“Toegankelijk onderwijs is een kernwaarde voor VIDIUS,” zegt Tijn Tas, voorzitter van VIDIUS. “Een financiële situatie mag nooit een drempel vormen om te kunnen studeren.” De verhoging van de individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperking biedt hen een steun in de rug, doordat de financiële drempel wordt verlaagd. Deze wijziging in Utrecht is een goede eerste stap in de juiste richting voor studenten met een functiebeperking.

Echter kunnen de bedragen tussen gemeenten fors verschillen, doordat de hoogte van de studietoeslag per gemeente wordt vastgesteld. Zo is de studietoeslag in Zwolle maximaal 310 euro per maand. Hoewel het verhoogde bedrag een mooie eerste stap is voor Utrecht, blijft dit voor VIDIUS onvoldoende. Ook studenten met een functiebeperking moeten vrij zijn te studeren, dus VIDIUS blijft pleiten voor een verdere verhoging. Op die manier kunnen studenten met een functiebeperking nog beter in hun behoefte worden voorzien.

  • Nederlands
  • English
Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief