VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Brief: Sluitingstijd universiteitsgebouw Pnyx

Geacht college,

VIDIUS Studentenunie heeft vernomen dat de universiteit van plan is om de sluitingstijden van het universiteitsgebouw Pnyx aan te passen. De aanleiding voor deze regeling is dat de bedrijfshulpverlening (BHV) in het pand niet aan de normen voldoet. Voor 17:00 is de BHV geregeld via het cluster binnenstad en tussen 17:00 en 21:00 is er een portier aanwezig. De nieuwe voorgestelde sluitingstijden worden voor maandag tot en met donderdag 21:00 en vrijdag om 17:00. Deze nieuwe regeling wordt per 1 april toegepast.

Deze ingreep is funest voor de werkzaamheden van de 35 studentenorganisaties die zich huisvesten in de Pnyx. Daarnaast is het onacceptabel dat deze nieuwe regeling pas twee weken van tevoren werd aangekondigd. Vele vergaderingen staan al voor het hele jaar vast en een groot deel daarvan zijn in de avonduren gepland. Er worden verschillende argumenten gegeven door de universiteit voor het vervroegen van de sluitingstijd. In deze brief maken wij duidelijk dat wij het niet met de argumenten van de universiteit eens zijn. Daarom pleiten wij voor het behouden van de huidige sluitingstijden.

Ten eerste wordt er geopperd dat het pand na 21:00 vooral gebruikt wordt door de vijf grote fulltime verenigingen. Het is daarom volgens de universiteit niet rendabel om de Pnyx langer open te houden. Dat het benadelen van vijf grote verenigingen er niet toe zou doen vinden wij schrikbarend. In de praktijk gaat het echter om de benadeling van 35 verenigingen en dat vinden wij onacceptabel. Parttime besturen zijn namelijk juist afhankelijk van de avonduren, omdat ze overdag colleges en werkgroepen hebben. Een vergadering plannen met een bestuur bestaande uit vijf of zes mensen, met allemaal verschillende studies, kan haast alleen maar in de avond. Daarnaast wordt het pand gebruikt door de vele tientallen commissies van verenigingen. Een vervroeging van de sluitingstijden gaat zwaar ten koste van de productiviteit van de vereniging. Het is een grote cultuuromslag die te veel nadelen met zich meebrengt. Deze nadelen hebben direct betrekking op de fulltime en parttime besturen.

Ten tweede wordt het argument gegeven dat de sluitingstijden moeten overeenkomen met andere panden van de universiteit. Welke gedachte hierachter zit is voor ons onduidelijk, omdat elk pand een eigen status en doel heeft. De Pnyx is het enige gebouw van de universiteit dat volledig wordt bezet door studentbestuurders. Deze situatie moet dus zorgen voor een uitzondering op deze regel, omdat veel besturen tot ‘s avonds laat doorwerken om van Utrecht een leuke en aantrekkelijke studentenstad te maken. Het belang van het optimaal functioneren van de verenigingen is ontzettend belangrijk voor de universiteit. Zij zorgen namelijk voor sfeer en verbondenheid met de stad, waardoor het voor studenten veel aantrekkelijker wordt gemaakt om in Utrecht te komen studeren. Studentbesturen dragen in grote mate bij aan de communityvorming, een van de pijlers van de universiteit. Door de sluitingstijden aan te passen wordt het lastiger om alles in goede banen te leiden en productief te werk gaan, waardoor op langere termijn Utrecht minder aantrekkelijk wordt voor Nederlandse en internationale studenten. De verenigingen die zich actief bezighouden met de community building voor internationale studenten zijn namelijk ook in het gebouw gevestigd.

Ten derde wordt het argument gegeven dat studentbestuurders na 21:00 uur kunnen uitwijken naar de universiteitsbibliotheek. Dit betekent dat verenigingen afhankelijk worden van het reserveren van ruimtes die niet altijd beschikbaar zijn. De beschikbare ruimtes in de universiteitsbibliotheek zijn nu al, met name in de tentamenperiode, vaak volgeboekt. Als de vergaderingen van 35 verenigingen zich daarheen gaan verplaatsen is dat niet alleen inefficiënt voor de bestuursleden en de commissies, maar vergroot het ook het tekort aan studieplekken. Bovendien kunnen kascontroles die ‘s avonds worden gehouden nergens naar uitwijken in verband met het financieel archief en de kas zelf dat op het kantoor ligt.

Tot slot wordt het argument gegeven dat er geen geld beschikbaar is voor het aannemen van een extra medewerker of het verlengen van de werktijden van de portier. Een extra kostenpost van honderden euro’s stelt werkelijk niks voor op de miljoenen begroting van de universiteit. Daarnaast staan de extra kosten niet in een redelijke verhouding tot de nadelen die het oplevert voor de verenigingen. Dit argument is daarom verwaarloosbaar.

De studentenorganisaties zetten zich van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in voor de universiteit om Utrecht een aantrekkelijke, bruisende en innovatieve studentenstad te maken. Laat dit zo blijven en pas de sluitingstijden van de Pnyx niet aan. We stellen daarom voor om een extra portier aan te nemen of de werktijden van de huidige werknemers te verlengen, zodat de verenigingen hun werk optimaal uit kunnen blijven voeren. Wij verwachten zo spoedig mogelijk reactie gezien de korte termijn van het ingaan van de nieuwe regeling.

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van Pnyx,

Martijn Grul
Voorzitter VIDIUS Studentenunie

De volledige brief is hier te vinden

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief