VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Studenten de dupe van kortzichtige pilot Universiteit Utrecht

Het CvB van de Universiteit Utrecht (UU) heeft besloten een pilot te starten om niet-UU studenten te weren tijdens tentamenperiodes in de Universiteitsbibliotheek (UB). VIDIUS Studentenunie reageert verontwaardigd op het voorstel. Het weren van studenten uit een openbare bibliotheek is geen oplossing voor dit probleem. De gemeente en de Hoger Onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk alternatieven bieden voor de gedupeerde studenten.

Het gigantische tekort aan studieplekken in de tentamenperiode is een groot probleem in Utrecht. Het probleem is echter niet exclusief van de UU, ook andere onderwijsinstellingen hebben een structureel tekort aan studieplekken. “Het kan niet zo zijn dat de Universiteitsbibliotheek, een voor ieder toegankelijke locatie, gesloten gaat worden voor studenten van andere onderwijsinstellingen omdat de onderwijsinstellingen niet genoeg studieplekken realiseren.” aldus Martijn Grul, voorzitter van VIDIUS studentenunie. De Hogeschool Utrecht moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het bewerkstelligen van genoeg studieplekken voor haar studenten. Daarnaast is de gemeente aan zet om de MBO-studenten de ruimte te bieden voor andere studielocaties. Tot die tijd moet de UB toegankelijk blijven voor iedere student.

“Aan de HU studeren bijna 40.000 studenten, de bibliotheek biedt echter maar ruimte voor 550 studenten op de Uithof. In de binnenstad biedt de HU aan hun studenten niets en op zondagen is de bieb zelfs gesloten. Geen wonder dat deze studenten uitwijken naar andere locaties”, aldus Grul.

Het weren van studenten van buiten de UU in de UB zorgt voor een kloof tussen studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er een hoop studenten die in Utrecht wonen maar aan een andere HO-instelling studeren die door de pilot geweerd worden. Voordat de UU met dergelijke vergaande maatregelen komt moeten er meer studieplekken gerealiseerd worden voor de gedupeerde studenten. Dat een universiteit een probleem zo kort door de bocht ‘oplost’ is weerzinwekkend.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief