VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

In memoriam: Hélène Phoa (1989-2019)

Met intense droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hélène Phoa, oud-bestuurslid en lid van onze Raad van Toezicht, op 16 juli 2019. Al voor het bestaan van VIDIUS droeg Hélène bij aan het Utrechtse studentenleven als voorzitter van LinQ, de koepelorganisatie voor medezeggenschap op de Universiteit Utrecht en één van de voorgangers van VIDIUS. In die hoedanigheid is Hélène ook betrokken geweest bij de fusie tussen LinQ, OOFU en USF, die heeft geleid tot het VIDIUS wat wij nu kennen.

Maar daar hield het voor Hélène nog lang niet op. Als algemeen bestuurslid in het eerste VIDIUS-bestuur was zij verantwoordelijk voor onder andere het ondersteunen van de medezeggenschap en het lobbyen bij de lokale politiek. Zo heeft zij de basis gelegd voor veel contacten waar VIDIUS nog steeds dankbaar gebruik van maakt. Ook na haar bestuursjaar bleef ze betrokken bij VIDIUS. Zij nam zitting in de sollicitatiecommissie die het vierde bestuur samenstelde en het jaar daarop zat zij in de Raad van Advies. Zij heeft VIDIUS altijd een warm hart toegedragen: afgelopen maart trad zij nog toe tot de Raad van Toezicht, waar zij met haar scherpe inbreng ook in de afgelopen maanden veel heeft bijgedragen aan de vereniging voor wie zij al zo veel betekend had.

Rust zacht, Hélène, we zullen je missen.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief