VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Kamertekort in Utrecht blijft groot probleem

De komende vijf jaar kent Utrecht een groei van 18.460 studenten. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 die vandaag is gepubliceerd. Deze ontwikkeling betekent dat het kamertekort in Utrecht groeit en de markt nog verder onder druk komt te staan. De verwachte afname aan studenten in Utrecht door het leenstelsel en de vergrijzing spelen in ieder geval tot 2022 geen rol van betekenis in Utrecht.

Deze cijfers zijn tegenstrijdig met de conclusies die de gemeente Utrecht trok over het kamertekort in Utrecht. Daarnaast wordt tot 2025 een groei van 30% internationale studenten verwacht. Hierdoor zal de woningmarkt krapper en krapper worden. Alleen al voor deze doelgroep zijn er de komende vijf jaar 2.000 extra kamers nodig. “Dit kan zo niet langer, de onderwijsinstellingen en de gemeente moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het woningtekort terugdringen’’, aldus Martijn Grul, voorzitter van VIDIUS studentenunie.

In veel andere steden is er sprake van een afname van eerste- en tweedejaars studenten die op kamers gaan. In Utrecht is echter weinig terug te zien van deze trend. Het blijft een populaire regio en de komende vijf jaar zal het aantal studenten dat in Utrecht wil gaan wonen blijven stijgen. De goede verhalen van de gemeente Utrecht (4000 nieuwe studentenwoningen in de pijplijn) over de afname van het woningtekort zijn niet terug te zien in de praktijk, specifiek omdat de grootste projecten pas op zijn vroegst in 2021 worden opgeleverd. Grul stelt: “Er moet simpelweg meer gebouwd worden. Niet in 2021, niet over vijf jaar, niet volgende week, maar nu meteen.”

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief