VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuursblog: Een kijkje in de werkzaamheden van Eef

Eef Brands

Binnen VIDIUS houd ik me bezig met de portefeuilles huisvesting en politiek. Dit betekent dat ik me inzet voor meer, goede en betaalbare studentenhuisvesting. Dit doe ik op verschillende manieren: ik houd me veel bezig met lobbyen, maar ook met informatievoorziening en activiteiten. Dit zorgt ervoor dat ik de afgelopen paar maanden weer druk met van alles in de weer ben geweest!

Lobbyen

Er zijn veel momenten waarop ik als VIDIUS-bestuurder de kans krijg de stem van de student te laten horen. Momenteel wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuw Stadsakkoord Wonen in Utrecht; hiervoor was ik laatst bij een conferentie waar verschillende organisaties input konden leveren aan de gemeente. Ik heb het belang van meer studentenwoningen benadrukt en dan met name het groeiende tekort aan onzelfstandige studentenkamers, gezien wat er op de bouwplanning staat voornamelijk uit studio’s bestaat. Het was fijn om te merken dat verschillende organisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente serieus met mijn suggesties omgingen.

Ook neem ik sinds oktober deel aan structurele overleggen om het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat dit najaar door de LSVb is getekend, op lokaal niveau uit te werken. Samen met de gemeente, onderwijsinstellingen en SSH werkt VIDIUS eraan om in kaart te brengen hoeveel studentenwoningen er nodig zijn, wat de tekorten zijn en wat de knelpunten zijn als het gaat om studentenhuisvesting in Utrecht. Dit hebben we uitgewerkt tot een memo die naar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd zal worden en die ook centraal staat in de halfjaarlijkse raadsbrief omtrent studentenhuisvesting in de gemeenteraad. Deze overleggen bevallen alle partijen zo goed dat we nu zelfs aan het overwegen zijn een convenant op te stellen omtrent studentenhuisvesting.

Naast de algemene lobby omtrent studentenwoningen, duik ik ook op microniveau de stof in om me met specifieke projecten bezig te houden. Vorige week had ik een overleg met een stedenbouwkundige, beleidsmedewerker van de gemeente en projectleider van het project omtrent de NPD-strook waar onder andere 639 nieuwe studentenwoningen komen. Mijn voorgangers hebben zich ook al jaren met dit proces bezig gehouden en ik heb de eer de puntjes op de i te zetten. Ik heb feedback geleverd op het definitieve ontwerp en nog wat scherpe punten aangehaald omtrent de eventuele servicekosten en het aantal geplande wasmachines in het gebouw. Deze worden meegenomen zodat daarna als alles goed gaat het groene licht kan worden gegeven!

Informeren

Tevens staat informatievoorziening hoog op het prioriteitenlijstje van VIDIUS. Begin januari voerde ik daarom een campagne uit om het terugvragen van te veel betaalde servicekosten te promoten. We hebben flyers en kauwgom uitgedeeld en samen met mijn bestuursgenootje Rob maakte ik een animatiefilmpje! Als vicevoorzitter maak ik daarnaast soms een klein uitstapje naar de wereld van pers en media. Voor RTV Utrecht ben ik geïnterviewd omtrent een recent onderzoek van CBS waaruit blijkt dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Naast het interview heb ik zelf ook nog een persbericht hierover geschreven, omdat ik het belangrijk vind de gevolgen van zowel het verdwijnen van de studiefinanciering als de enorm krappe woningmarkt onder de aandacht te brengen!

Activiteiten

Ook organiseer ik vanuit de portefeuille politiek viermaal per jaar een Studentenstadraad: een overleg voor alle koepelorganisaties georganiseerd door VIDIUS en de politieke partij Student & Starter. De afgelopen Studentenstadraad vond half februari plaats. We hebben ditmaal gepraat over de thema’s duurzaamheid, diversiteit en de aankomende nieuwe omgevingsvisie voor de binnenstad van Utrecht. Wat ook veel aandacht kreeg was hoe we studenten meer kunnen betrekken bij gemeentelijke inspraakprocessen. Het blijkt altijd erg waardevol voor zowel studenten als de gemeente om ervaringen en meningen uit te wisselen omtrent verschillende onderwerpen. Student en politiek dichter bij elkaar brengen is namelijk iets wat VIDIUS erg belangrijk vindt! Verder heb ik al een opstartgesprek gehad met het Huurteam Utrecht voor de Week van de Utrechtse Huisbaas die VIDIUS in juni organiseert. We hebben nu al veel leuke ideeën bedacht om studenten bewust te maken van hun rechten als huurder!

Zoals te lezen heb ik dus een druk en gevarieerd takenpakket waar ik erg veel van leer en waardoor ik bij veel toffe dingen betrokken ben. Heb je vragen over de dingen die ik doe of zou het je zelf wat lijken om volgend jaar bij VIDIUS te komen besturen? Stuur dan een mailtje naar eef@vidius.nl!

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief