VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuursblog: De nieuwe Uithof

Tijn Tas

Veel mensen hebben wel meegekregen dat er laatst iets veranderd is aan de Uithof. Vanaf nu moeten we officieel naar dit gebied  refereren als het Utrecht Science Park. Gelukkig mag je als vakbond soms lekker rebels zijn, dus we houden het lekker op de Uithof. Wat misschien veel mensen niet weten, is dat dit niet het enige is wat de komende tijd gaat veranderen op de Uithof. Integendeel, de komende tijd gaat heel belangrijk worden voor hoe onze campus er in de toekomst uit zal zien. Het huidige bestemmingsplan, het plan waarin de gemeente vaststelt wat er met een bepaald gebied kan en mag gebeuren, stamt uit 2010. Daarom is het tijd voor een nieuw bestemmingsplan, of, zoals het nu heet, een nieuwe omgevingsvisie.

Hoewel een omgevingsvisie uiteindelijk wordt vastgesteld door de gemeenteraad, kan die niet alleen bepalen hoe een gebied eruit gaat zien. Op de Uithof is de belangrijkste speler de Universiteit Utrecht, die grondeigenaar is van bijna alle grond op de Uithof. Omdat de UU zelf ook zo veel mogelijk initiatief wilde tonen met het oog op de nieuwe omgevingsvisie, hebben zij daarom met hun belangrijkste partners op de Uithof, de Hogeschool Utrecht, het UMC en stichting USP, een zogenaamd ambitiedocument opgesteld. Hierbij is ook input opgehaald bij veel verschillende partijen met een belang bij de Uithof, waaronder meerdere studentengroepen. In dit ambitiedocument schetst de UU een ideaalbeeld van de nieuwe Uithof. Hierbij staan voor de UU een aantal thema’s centraal. Dit zijn: een focus op onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, zorg en valorisatie, duurzaamheid en energie, een verbindend landschap, bereikbaarheid van de Uithof, het creëren van een levendig centrum, wonen op de Uithof, ruimte voor sport en voldoende ontwikkelruimte voor bedrijvigheid.

Als VIDIUS hebben wij dit document ook ondertekend. Als er voldoende aandacht aan deze belangrijke thema’s wordt besteed, kunnen we ervoor zorgen dat de Uithof een aantrekkelijker, leuker kerngebied voor onderwijs en onderzoek wordt. Hoewel al deze thema’s belangrijk zijn, zijn er een paar zaken waar wij als VIDIUS extra op willen toezien. Natuurlijk blijft de kerntaak van de Uithof het bieden van een plek voor goed onderwijs. Er moet dus ook voldoende ruimte blijven om dit onderwijs te kunnen huisvesten. Sommige studies kampen soms al met overvolle collegezalen, dus dit blijft een aandachtspunt. Ook moeten deze onderwijsplekken toegankelijk blijven voor studenten met een beperking. Op dit moment is dat soms helaas niet het geval, waardoor studenten die het toch al niet makkelijk hebben, nog verder benadeeld worden.  Verder willen we graag helpen bij het creëren van een bruisend centrum op de Uithof, met allereerst een kwalitatief goede en betaalbare supermarkt, aantrekkelijke horeca en andere recreatieve gelegenheden. Daarnaast pleiten wij ervoor dat een groot deel van de nieuwe woningen die op de Uithof gebouwd gaan worden, bestemd zullen zijn voor studenten. Studentenhuisvesting is en blijft een groot probleem in Utrecht, en dit is een belangrijke kans om bij te dragen aan een vermindering van dat probleem.

Tenslotte, en dat wordt een van de grootste aandachtspunten, willen we strijden voor voldoende ruimte voor sport. De studentensport in Utrecht is voor het grootste deel gevestigd op Olympos, het sportcentrum op de Uithof. Veel studentensportverenigingen kampen op dit moment al met capaciteitsproblemen, en moeten elk jaar honderden studenten afwijzen. Sport is ontzettend belangrijk voor een gezonde levensstijl, en alle studenten zouden de kans moeten hebben om samen te sporten. Met de nieuwe omgevingsvisie zal sportcentrum Olympos verhuizen naar een andere plek op de Uithof (helemaal vooraan richting Galgenwaard, waar nu de schaapjes staan). Het is ontzettend belangrijk dat daarbij de ruimte en de sportvelden op Olympos absoluut niet minder worden, en bij voorkeur zelfs meer. Verschillende gemeenteraadspartijen zijn het hiermee eens en in de plannen die er nu liggen lijkt er veel aandacht aan besteed te worden, maar het is belangrijk om erop te blijven letten dat dit wel aangehouden wordt.

Maar wat valt er nu dan nog te doen? Nou, een hele hoop. Het ambitiedocument is aangeboden aan wethouder Verschuure, die vanuit het college van Burgemeester en Wethouders hiervoor verantwoordelijk is, en vanuit de gemeente volgt er nog voor de zomer een startnotitie. Hierin schetst de gemeente kaders over wat ze met de nieuwe omgevingsvisie willen. Daar wordt door de gemeenteraad input over geleverd, waar wij uiteraard bij zullen lobbyen. Vervolgens zullen er verschillende participatiesessies komen waar betrokkenen en belangenorganisaties over verschillende thema’s input kunnen leveren. Uiteindelijk komt er een concept-omgevingsvisie, waar weer input op geleverd wordt, en daarna wordt tenslotte de omgevingsvisie vastgesteld. VIDIUS zal uiteraard dit hele proces nauwgezet blijven volgen, en in elke fase van het proces zoveel mogelijk input leveren om ervoor te zorgen dat de stem van de student duidelijk wordt meegenomen in het proces.

 

Vind jij dit soort onderwerpen ook ontzettend interessant, en lijkt het jou tof om daarover namens studenten mee te praten? Vergeet dan niet dat je nog tot 7 april kan solliciteren voor ons nieuwe bestuur! Meer informatie vind je op https://vidius.nl/besturen/, of stuur Rob een berichtje via rob@vidius.nl!

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief