VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Bestuursblog: De SVR/Het SVO

Rob van den Enk

In de schaduw van het VIDIUS bestuur loert een ander bestuur dat op de achtergrond de studieverenigingen van de Universiteit Utrecht in de gaten houdt. Het is de Studieverengingenraad van VIDIUS, beter bekend als SVR. De SVR vormt namens VIDIUS de koepel van de studieverenigingen van de UU. Vanuit elke faculteit zit er één vertegenwoordiger in de SVR. Deze groep komt eens in de twee weken samen om te vergaderen over overkoepelende zaken die spelen bij de studieverenigingen, zoals duurzaamheid, verzekeringen en de gedragscode. Enerzijds vertegenwoordigt de SVR de studieverenigingen van de UU tegenover de uni. Anderzijds organiseert zij overleggen genaamd SVO’s (studieverenigingoverleg) rondom een centraal thema waarbij alle studieverenigingen worden uitgenodigd om kennis uit te wisselen rondom dat thema. Dit levert nuttige tips op voor verenigingen. Zo hoopt de SVR de studieverenigingen van de UU weer een stukje mooier te maken.

Maar wie zijn nu die acht mensen die namens de verenigingen jullie belangen behartigen? Allereerst Jasper de Louwere (Voorzitter DSK, Diergeneeskunde) als voorzitter van de SVR, Stan Oerlemans (Assessor Primus U.A.V., Geowetenschappen) als secretaris, Cas de Ruiter (Voorzitter U.B.V., Bètawetenschappen) als penningmeester, Tamara Sjouw (Voorzitter Versatile, Sociale Wetenschappen) als vicevoorzitter, Sophie Moens (Voorzitter Perikles, REBO) als notulist, Sabina Jašarević (Voorzitter M.B.V. Mebiose, Geneeskunde) als PR, Jacob Uwland (Penningmeester UHSK, Geesteswetenschappen) als Algemeen Bestuurslid, Rob van den Enk (Algemeen Bestuurslid VIDIUS studentenunie) als Algemeen Bestuurslid. Deze prachtige koppen vormen samen de SVR en proberen de studieverenigingen de middelen aan te reiken om nog beter te worden.

Dit jaar heeft de SVR alweer drie interessante SVO’s georganiseerd. De twee SVO’s over AVG en duurzaamheid spraken erg aan. Voor een SVO nodigen wij altijd een gastspreker uit die erg veel het onderwerp weet en de aanwezige bestuursleden op een informele wijze informeert over zijn/haar onderwerp. Daarnaast wordt er ook altijd een brainstormsessie gehouden waarbij de studieverenigingen worden uitgenodigd om kennis uit te wisselen over hoe hun vereniging omgaat met desbetreffende onderwerpen.

Het vorige SVO van 22 maart ging over duurzaamheid. Hier kwamen hele interessante discussies op gang tussen de verenigingen. Verenigingen zijn al op veel verschillende manieren bezig met duurzaamheid. Zo is er een vereniging die volledig vegetarisch eet. Andere verenigingen hebben het vliegtuig in de ban gedaan. Echter bracht de discussie wel weerstand op. Verenigingen zouden graag verduurzamen, alleen de meesten willen dat niet als dat ten koste gaat van bepaalde wensen van leden. Zo is het voor veel verenigingen geen optie om niet meer te vliegen naar de bestemming van hun buitenlandse reis. Ook hebben sommige besturen last van een lastige ALV die het heftig willen verduurzamen zien als een uiting van politieke kleur. Wij van de SVR zijn erg blij met de discussie die dit onderwerp teweeg heeft gebracht en we hopen dat dit verenigingen aan het denken heeft gezet.

Heugelijk nieuws. Ik mag bekend maken dat SVR van VIDIUS, SVR Delft en ASVA studentunie samen het landelijk besturengala gaan organiseren. Volgende week komen wij bij elkaar om de organisatie op poten te zetten. We zullen daarna zo snel mogelijk de datum verspreiden. Hopelijk lukt het ook om het landelijk besturengala naar Utrecht te krijgen onder het mom het ligt lekker centraal. Wil jij voorkomen dat jouw bestuur niet aanwezig kan zijn op dit gala? Vul dan snel de datumprikker in en misschien kunnen we jullie beschikbaarheid meenemen voor de definitieve datum.

https://datumprikker.nl/phx2mkfeukwjxw2k

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief