VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Student blijft langer thuis wonen

Studenten blijven langer thuis wonen, blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. Waar in 2012 de gemiddelde leeftijd van jongeren wanneer ze op kamers gaan nog op 22,8 jaar lag, lag deze in 2017 op 23,5. VIDIUS studentenunie ziet dit als een negatief gevolg van het afschaffen van de studiefinanciering in 2015 en de enorme krapte op de woningmarkt.

In 2015 is het leenstelsel ingesteld, wat voor veel studenten een drempel vormt om geld uit te geven. Ze zijn bang voor een nog hogere studieschuld en blijven langer thuis wonen om geld te besparen. Ook de enorme krapte op de woningmarkt, zowel in Utrecht als veel andere steden, speelt een belangrijke rol. Er is een enorm kamertekort waardoor wachtrijen voor corporaties zoals SSH steeds langer worden en de prijs van particuliere kamers hoog blijft. Het wordt door dit soort zaken voor studenten steeds moeilijker een kamer te vinden.

“We merken dat veel studenten graag het huis uit willen; er is veel vraag. Het biedt ook meer kans op zelfontplooiing naast je studie, omdat je makkelijker een baantje in je studentenstad kan vinden of een hobby kan starten. We hebben het gevoel dat studenten deze kans mislopen omdat ze niet op kamers kunnen.’’ stelt Eef Brands, vicevoorzitter van VIDIUS studentenunie, bij RTV Utrecht. Het feit dat het steeds moeilijker wordt voor studenten om een kamer te vinden en betalen, gaat er in de toekomst voor zorgen dat studenten kansen mislopen om zichzelf te ontwikkelen door nieuwe dingen te ondernemen in Utrecht.

Er moeten meer kansen gecreëerd worden voor studenten om betaalbaar op kamers te gaan. Naast de financiële klap die studenten te verduren kregen met het verdwijnen van de studiefinanciering, wordt Utrecht volgebouwd met zelfstandige studio’s die alleen studenten van 23 jaar en ouder zich kunnen veroorloven gezien zij huurtoeslag kunnen ontvangen. VIDIUS zou graag zien dat er meer ruimte komt voor studenten in de stad, met name door de bouw van betaalbare, onzelfstandige studentenwoningen.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief